Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA: Rok za sugestije 29. decembar 2020. godine

25.12.2020.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane subjekte da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o tehničkim uslovima i normativima za odorizaciju prirodnog gasa.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu mm.bosancic@mier.vladars.net do utorka, 29.12.2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 22.12.2020.

Naslov: Redakcija