Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Insistirati na provođenju sudskih presuda

25.12.2019.


Ministar pravde BiH Jisip Grubeša ukazao je da će se zalagati za provođenje presuda kako Evropskog suda za ljudska prava, tako i Suda BiH.

"Neprovođenje sudskih presuda je problem koji nas pritišće. Maksimalno ću se zalagati da se sve postojeće presude u što kraćem roku provedu", naveo je Grubeša.

Grubeša je ocijenio, između ostalog, kako je potrebno unaprijediti kompletan pravosudni sistem u BiH.

Osvrnuo se i na činjenicu da usvojeni Program reformi u BiH predviđa uspostavljanje nove pravosudne institucije u BiH – apelacionog suda.

Grubeša je rekao da u Sudu BiH postoji Apelaciono vijeće, te da je kroz strukturalni dijalog usaglašeno da mora postojati posebni izdvojeni sud.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 23.12.2019.

Naslov: Redakcija