Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2018. godine

25.12.2017.


Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2018. godine, čime je domaćim privrednim subjektima u prehrambenoj, tekstilnoj, obućarskoj, elektro i metalskoj industriji omogućena realizacija ugovorenih poslovnih projekata, kao i planiranje novih, uključujući i izlazak na nova tržišta. Donesena je i Odluka o nabavci helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine u vrijednosti 65 miliona KM.

Ova odluka, koja obuhvata 52 tarifne oznake za repromaterijal i sirovine koje koriste proizvođači u BiH u vlastitoj proizvodnji, a ne mogu se nabaviti u BiH, veoma je značajna za domaće privrednike radi poboljšavanja uslova njihovog poslovanja, te zadržavanja postojećih i eventualnog otvaranja novih radnih mjesta, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da Vijeću ministara, najkasnije do 30. aprila, dostavi sveobuhvatnu analizu sa relevantnim pokazateljima po kompanijama i efikasnosti ove mjere na ekonomiju u BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o utvrđivanju carinske tarife za narednu godinu, koja se donosi na godišnjem nivou i usklađuje sa kombinovanom nomenklaturom Evropske unije (EU).

Ispunjavanjem obaveze u vezi sa usaglašavanjem nomenklature robe iz BiH sa kombinovanom nomenklaturom EU stvaraju se uslovi za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova privrednih subjekata u BiH i u zemljama potpisnicama sporazuma CEFTA, odnosno u zemljama članicama EU.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o višegodišnjem projektu nabavke dva helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH u vrijednosti 65 miliona KM.

Ovaj višegodišnji projekat biće realizovan u periodu 2018-2020. godina, uz finansijsku pomoć Vlade SAD na bazi potpisanog sporazuma dvije zemlje, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Ministarstvo odbrane BiH je za dva helikoptera obezbijedilo uštedama iz svog budžeta 6,2 miliona KM, smanjivanjem naknada za putne troškove, prevoz, gorivo, nabavku materijala, iznajmljivanje imovine i opreme. Istovremeno, pet miliona dolara obezbijediće SAD donacijom iz programa vojne pomoći na osnovu sporazuma potpisanog sa Savjetom ministara BiH 2001. godine.

Vijeće ministara donijelo je i Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH, koji je pripremila Agencija za rad i zapošljavanje u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje u 2017. godini.

Navodi se da ovaj dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere koje su planirale nadležne institucije BiH i entiteta radi poboljšanja kvaliteta i povećanja konkurentnosti ponude na tržištu rada, podsticanja zapošljavanja teško zapošljivih kategorija kod poslodavaca ili samozapošljavanja, te podsticanja zapošljavanja mladih i demobilisanih boraca.

Prema statističkim podacima koje sadrži ovaj plan, u prošloj godini zabilježen je pad broja nezaposlenih lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH.

Prosječan broj nezaposlenih u 2016. godini iznosio je 521.357 i manji je za 20.460 lica u odnosu na prosjek u 2015. godini.

Vijeće ministara donijelo je odluku o dodjeli granta vrijednog milion KM za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2017. godinu iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ovom odlukom Brčko distriktu je odobreno 60.000 KM, Republici Srpskoj 313.400 KM za projekte u Bijeljini, Loparama, Srebrenici i Šamcu, te Federaciji BiH 626.600 KM za stambeno zbrinjavanje Roma u Kaknju, Donjem Vakufu, Stocu, Goraždu, Visokom, Živinicama, Bugojnu i Kiseljaku.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 22.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772