Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O FAKTORINGU: Predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelimičnog, kratkoročnog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge, zaključenog između poslovnih subjekata

25.11.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o faktoringu kojim se uređuju pojam, predmet i vrste faktoringa, ugovor o faktoringu, prava, obaveze i odgovornosti učesnika faktoringa, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za faktoring, te nadzor nad obavljanjem faktoringa.

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge u kome učestvuju ustupilac, faktor i dužnik.

Predloženim zakonom definisano je da predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelimičnog, kratkoročnog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge, zaključenog između poslovnih subjekata.

Ministarka finansija je ocijenila da će donošenje pomenutog zakona da doprinese povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, kao i povećanju pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.11.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija