Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE: Usvojen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH i i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH

25.11.2020.


Na 13. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeno je negativno mišljenje Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom nije usvojio, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagača delegata Denisa Bećirovića. Prethodno, Dom je usvojio Bećirovićev zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Nije usvojen ni Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, čiji je predlagač delegat Denis Bećirović. Dom je prethodno usvojio Bećirovićev zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Dom je usvojio zaključak iz Mišlјenja Zajedničke komisije za lјudska prava koji glasi: "Nalaže se Vijeću ministara BiH da do kraja ove kalendarske godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine".

Usvojena je Informacija o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministarke inostranih poslova Bosne i Hercegovine, dostavlјena od delegatkinje Dušanke Majkić.

Usvojen je i zaključak delegata Asima Sarajlića koji glasi: "Pozivaju se entitetske agencije državne službe i Vlada Brčko Distrikta BiH da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar zaposlenih u institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH s podacima o nacionalnoj, polnoj, kvalifikacionoj strukturi, te nacionalnoj strukturi rukovodećih službenika".

Dom je usvojio Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH, kao i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, koji je podnio Ured za reviziju institucija BiH.

K znanju je primljena Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2019. godine.

Dom nije usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, niti je primio k znanju programske planove i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu.

Nije usvojena delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda PSBiH poziva Predsjedništvo BiH da, u najkraćem mogućem roku od dana usvajanja ove inicijative, donese Odluku o angažovanju Oružanih snaga BiH na državnoj granici Bosne i Hercegovine s cilјem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavlјanju ilegalnih prelazaka državne granice i osiguranju sigurnosti za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.

Dragoljub Reljić izabran je za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Usvojen je izvještaj o utvrđivanju liste uspješnih kandidata za imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH. Usvajanjem ovog izvještaja Marko Kolobarić, Adin Kondžić i Siniša Tešanović imenovani su za članove Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu iz reda stručnjaka upravnog prava i/ili upravnog postupka. Za članove Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu iz reda stručnjaka u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja imenovani su Sanela Salihović, Nikolina Silak i Jelena Račić.

Dom naroda usvojio je i zaključak kojim se mijenja Zaklјučak PSBiH od 11.9.2020. godine, usvojen na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 8.10.2020. godine. Naslov izmijenjenog zaključka glasi: Zaklјučak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje po pet članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjaluci i Mostaru i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu. Prema usvojenom zaključku, tačka 1. mijenja se i glasi: Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje po pet članova Ureda za razmatranje žalbi, Filijale u Banjaluci i Filijale u Mostaru, od kojih su tri člana priznati stručnjaci upravnog prava i/ili upravnog postupka, a dva člana su stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravlјanja i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu. Mijenja se i tačka 3. ranije usvojenog zaključka i glasi: zadatak Privremene zajedničke komisije je da, u skladu sa zakonom, provede proceduru oglašavanja za po pet članova Ureda za razmatranje žalbi, Filijale u Banjaluci i Filijale u Mostaru, od kojih su tri člana priznati stručnjaci upravnog prava i/ili upravnog postupka, a dva člana su stručnjaci iz oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravlјanja i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu iz reda ostalih, i domovima predloži kandidate u Uredu za razmatranje žalbi radi imenovanja na mandat od pet godina.

Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1(Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304- SERAPIS 2010-0562).


IZVOR: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 24.11.2020.

Naslov: Redakcija