Zastava Srbije

PRAVILNIK O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U FBIH: Predviđeno je da fiskalni sustavi budu zamijenjeni u roku od tri godine, u ovisnosti od starosti/trošnosti postojećih

25.10.2021.


Postupajući po zaključku Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH od 12.10.2021. godine, Federalno ministarstvo financija je pripremilo, a Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o Pravilniku o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 74/2021). Informacija će biti dostavljena Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da trenutno postoje dvije vrste poslovnih subjekata: oni koji izvršavaju svoje zakonske obveze i uredno evidentiraju promet, kao i oni koji različitim oblicima manipulacija izbjegavaju ovu obvezu. Poslovni subjekti koji uredno evidentiraju promet su u neravnopravnom ekonomskom položaju u odnosu na one koji to ne čine. Subjekti iz druge kategorije imaju manje troškove poslovanja, samim tim i manje cijene proizvoda i usluga, čime postaju konkurentniji na tržištu i ugrožavaju rad ostalih obveznika.

S ciljem sprječavanja daljeg odliva sredstava iz proračuna Federacije BiH, Federalno ministarstvo financija je, u okvirima odredaba trenutno važećeg Zakona o fiskalnim sistemima ("Sl. novine FBiH", br. 81/2009), poduzelo niz mjera usmjerenih ka unaprjeđenju sustava fiskalizacije i fiskalnih uređaja u Federaciji BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na tehničko-tehnološka i poboljšanja u oblasti informacijskih tehnologija.

Obzirom da nije moguće implementirati softversku fiskalizaciju u narednih, prema procijeni, sigurno pet godina, a postojeći uređaji su zastarjeli i ne prate tehnološko-tehnička unaprjeđenja na tržištu, predloženi su uređaji koji predstavljaju kombinirani model hardversko-softverskih rješenja.

Jedan od ciljeva jeste osigurati pravičan porezni sustav. To prvenstveno zahtijeva, između ostalog, poduzimanje snažnijih mjera protiv poreznih utaja i poreznih prevara. Cilj je osigurati poštenu konkurenciju i uslove rada, bez tolerancije rada na crno i poreznih utaja.

Kao prednost novih rješenja navedeno je evidentiranje svakog pojedinačnog fiskalnog računa u Poreznoj upravi FBiH u momentu kada je izdan, što predstavlja značajan pokazatelj za inspektore prilikom kontrole.

Također, riječ je o prijenosu podataka o ostvarenom prometu koji je moguće vršiti i putem interneta, 3G mreže ili naprednije tehnologije, dok je do sada bila zastupljena 2G mreža odnosno GPRS. Novi fiskalni uređaji podržavaju obje ove mogućnosti. Ovi sustavi produciraju fiskalne račune koji sadrže tzv. QR kod, a koji je jedinstven za svaki fiskalni račun i nije ga moguće reproducirati, a služi i kao “put” za provjeru od strane građana da li je njihov račun dostavljen na server Porezne uprave. Povećan je i nivo sigurnosti zaštite podatka prilikom prijenosa između fiskalnih uređaja i servera Porezne uprave putem naprednih modela kriptiranja i dekriptiranja podataka.

Pravilnikom o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine predviđeno je da fiskalni sustavi budu zamijenjeni u roku od tri godine, u ovisnosti od starosti/trošnosti postojećih, navedeno je u informaciji.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 21.10.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija