Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Nastavlja se dijalog sa EU

25.09.2023.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, 19. 10. 2023. godine, putem online platforme.

Sastavni dio ove informacije je Dokument zа diskusiju i spisak delegacije BiH koja će s predstavnicima Evropske komisije razgovarati o napretku ostvarenom između dva sastanka u sektorima informacijskog društva i medija, socijalne politike i zapošljavanja, obrazovanja i kulture, kao i obuka, istraživanja te inovacija.

Direkcija zа evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i nadležnim službama Evropske komisije provesti sve neophodne radnje za održavanje sedmog sastanka Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Sastankom će uime BiH predsjedavati Adnan Husić iz Ministarstva civilnih poslova BiH, koji će biti na raspolaganju medijima za pitanja u vezi s ovim sastankom.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 22.09.2023.

Naslov: Redakcija