Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Formira se radno tijelo sa zadatkom da u roku od 45 dana predloži mjere za zaštitu i sigurnost povratnika u BiH

25.09.2023.


Na 7. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljena je rasprava o tački dnevnog reda “Učestali napadi na povratnike na području entiteta Republika Srpska i Prijedlog mjera i aktivnosti na poboljšanju sigurnosti povratnika na teritoriji Bosne i Hercegovine”, koju su predložili poslanici Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Milan Dunović, Šemsudin Mehmedović, Safet Kešo, Zlatan Begić, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Vlatko Glavaš, Šerif Špago, Nermin Mandra, Jasmin Emrić, Midhat Čaušević i Elvisa Hodžić.

Nakon obavljene rasprave, usvojeni su sljedeći zaključci:

  • Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine osuđuje sve napade na povratnike u Bosni i Hercegovini;
  • Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine formira radno tijelo sastavljeno od predstavnika svih klubova poslanika sa zadatkom da u roku od 45 dana Predstavničkom domu predloži mjere za zaštitu i sigurnost povratnika u Bosni i Hercegovini.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 21.09.2023.

Naslov: Redakcija