Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU, OBLIKU, OBIMU I ROKOVIMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA, STANJA I POVREDA DJECE U INOSTRANSTVU: Prednost će imati liječenje bolesti gdje faktor vremena značajno utiče na ishod liječenja, kao i tamo gdje bolesti, stanja i povrede neposredno ugrožavaju život djeteta ili dovode do teškog invaliditeta

25.09.2019.


Prednost u razmatranju zahtjeva upućenih Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda kod djece u inostranstvu imaće bolesti, stanja i povrede koje neposredno mogu da ugroze i pogoršaju zdravstveno stanje djeteta kao i prognozu same bolesti, ukazali su u ovom fondu, iznoseći detalje novog Pravilnika o načinu, postupku, obliku, obimu i rokovima korišćenja sredstava ju fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 72/2019 - dalje: Pravilnik).

"Prednost će imati i liječenje bolesti gdje faktor vremena značajno utiče na ishod liječenja, kao i tamo gdje bolesti, stanja i povrede neposredno ugrožavaju život djeteta ili dovode do teškog invaliditeta", pojasnili su u Fondu.

Pravilnikom je preciziran i način postupanja u slučaju da dijete u toku započetog liječenja ili dijagnostike koje finansira Fond solidarnosti navrši 18 godina.

"Definisano je da se u tom slučaju finansiranje može vršiti do završetka rješenjem odobrene dijagnostike ili liječenja", istakli su u Fondu.

Kako navode, radi dodatnog finansijskog rasterećivanja roditelja oboljele djece, regulisano je pitanje finansiranja tipizacije tkiva u okviru priprema za transplantaciju, tako da će, kako je rečeno, Fond solidarnosti ubuduće finansirati troškove tipizacije tkiva i djeteta i donora.

Prema njihovim riječima, u želji da roditeljima maksimalno olakšaju procedure i smanje troškove, propisano je da se finansijska i medicinska dokumentacija iz zdravstvenih ustanova iz inostranstva dostavlja na jeziku koji je u službenoj upotrebi u BiH.

"To znači da dokumenti ne moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog prevodioca", naveli su u Fondu, te dodali da su promjene uvedene novim pravilnikom rezultat aktivnog rada Fonda solidarnosti i kontinuirane saradnje sa roditeljima i zdravstvenim ustanovama.

Dodali su da je novi pravilnik koji je počeo da se primjenjuje rezultat opredjeljenja da se stalno unapređuju propisane procedure, kao i da propis bude maksimalno približen potrebama roditelja čija djeca se liječe u inostranstvu uz pomoć sredstava Fonda solidarnosti.

Prema podacima sa stranice Fonda solidarnosti, od osnivanja Fonda pa do danas su odobrena 142 rješenja za liječenje 119 djece u inostranstvu, a stanje na računu zaključno sa jučerašnjim danom iznosi 9,6 miliona maraka.

Kada Fond solidarnosti ili Fond zdravstvenog osiguranja RS plate kompletan iznos u predračunu za liječenje, dakle kompletno liječenje, to onda znači da humanitarne organizacije ne mogu da vode akcije za liječenje.

"Njima niko ne može zabraniti akcije za neke druge svrhe, ali to treba i da naglase, jer je nekorektno kada Fond uplati sredstva za liječenje nekog djeteta, a pojavi se humanitarna akcija za prikupljanje novca za liječenje tog djeteta", rekla je ranije Jasminka Vučković, direktorica Fonda.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Bojana Živanić, 19.09.2019.

Naslov: Redakcija