Zastava Srbije

ZAKON O JMB: Potrebno uvođenje jedinstvenog identifikatora neutralne strukture, zbog velikog broja slučajeva nezakonite obrade JMB-a

25.09.2017.


Radi sprečavanja zloupotrebe ili nezakonite obrade jedinstvenog matičnog broja (JMBG) i zaštite ličnih podataka građana, naša zemlja će na svom evropskom putu morati donijeti državni zakon kojim će uvesti jedinstveni identifikacioni broj.

Uvođenje ličnog identifikacionog broja (LIB) jedan je od uvjeta pristupa Evropskoj uniji. Riječ je o broju koji na osnovu cifara ne otkriva podatke o osobi, kao što je to slučaj s jedinstvenim matičnim broje. Naš novi identifikacioni broj imat će 11 cifri, deset ih se bira nasumično, a jedan služi kao kontrolni.

Zbog najave uvođenja ovog broja građani su u nedoumice znači li to da će zamjenjivati dokumente i prije nego što im isteknu postojeći, što bi predstavljalo dodatni trošak.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH podsjećaju da treba imati u vidu da je JMB uveden u bivšoj SFRJ kao instrument humane evidencije građana radi njihove sigurnosti.

- LIB je tvorevina EU i drugih savremenih demokratija koje čovjeka posmatraju s dijametralno drugog aspekta, prvenstveno kao poreznog obveznika - poručuju iz Ministarstva.

Pojašnjavaju da je LIB instrument kojim države koje su ga uvele evidentiraju porezne obveznike te da su u BiH direktni porezi u nadležnosti entiteta, a indirektni države.

- Zato će biti na entitetima da riješe pitanje LIB-a – zaključuju u Ministarstvu.

Prema mišljenju direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petra Kovačevića, država bi trebala naći rješenja, a dodaje da je Agencija u izvještaju navela primjer kako je to urađeno u Hrvatskoj.

- Naravno, ima određenih stvari, da ne kažem problema, troškova, ali to se treba uraditi kako bi se, s jedne strane, obezbijedila adekvatna zaštita ličnih podataka, a s druge, sigurnost koja proizlazi iz obrade jedinstvenog broja građana - kazao je Kovačević.

Napominje da se BiH obavezala Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da će uskladiti svoje zakonodavstvo s evropskim i svjetskim standardima.

- To je stalna obaveza. Imamo novo evropsko zakonodavstvo, imamo direktive, tako da će to biti stalna obaveza, pa i u dijelu koji se odnosi na JMB - poručuje on.

- Hrvatska je ličnim identifikacionim brojem zamijenila jedinstveni matični broj. Slovenija je imala istu namjeru, ali je odustala, jer joj se učinilo preskupo, pa je uvela LIB i zadržala JMB. Bit će interesantno vidjeti šta će uraditi Srbija, Crna Gora i Makedonija. Nije moguće JMB-om zamijeniti LIB, jer po zakonodavstvu EU porezni broj građanina ne može imati više od 12 cifri. JMB nije predmet zakonodavstva EU - kažu u Ministarstvu.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 23.09.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija