Zastava Srbije

ODRŽANE JAVNE KONSULTACIJE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2022-2028. GODINA

25.08.2022.


Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske organizovalo je u ponedjeljak, 22.08.2022. godine, u Bijeljini javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina.

Pomoćnik ministra za resor trgovine Dušanka Tegeltija upoznala je prisutne privrednike i predstavnike institucija iz ove regije sa osnovnim principima na kojima će biti baziran ovaj dokument, te ciljem održavanja javnih konsultacija u njegovom donošenju.

Tegeltija je istakla da je cilj ovakvih konsultacija izrada kvalitetnog, objektivnog i sprovodivog dokumenta, koji će u narednom sedmogodišnjem periodu definisati politike, mjere i aktivnosti rada Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, ali i obezbijediti temelje za efikasniju saradnju svih partnera u sektoru trgovine, a u cilju kontinuiranog razvoja ovog sektora kao značajnog faktora rasta bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske javne konsultacije za izradu Strategije razvoja trgovine Republike Srpske za period 2022-2028. godina organizuje uz tehničku podršku projekta “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za uključivanje civilnog društva u donošenje odluka u BiH" finansiranog od Evropske unije, a u narednim danima javne konsultacije će biti održane i na Jahorini, u Trebinju i Banjoj Luci.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.08.2022.

Naslov: Redakcija