Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 29. avgust 2022. godine 25. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

25.08.2022.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 25. sjednicu Doma naroda za ponedjeljak, 29. august 2022. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-298/22 od 11. 3. 2022;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-107/22 od 29. 4. 2022;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), po skraćenom postupku, u skladu s članom 123. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH broj: 02-02-1-371/22 od 11. 3. 2022;
 5. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021;
 6. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 74 institucije BiH za 2020. godinu;
 7. Izvještaj o aktivnistima Ureda za reviziju institucija BiH za 2021. godinu, broj: 02/3-16-9-526/22 od 5. 4. 2022;
 8. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “ Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-2242/21 od 29. 12. 2021.;
 9. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “ Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-2264/21 od 31. 12. 2021.;
 10. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu, broj: 01,02,03-50-18-900/22 od 8. 6. 2022;
 11. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, broj:01,02-50-18-910/22 od 8. 6. 2022;
 12. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije u 2021 godini, broj: 01,02-50-18-1036/22 od 28. 6. 2022;
 13. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu, broj:01,02-37-1-786/22 od 19. 5. 2022;
 14. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 02-09-555/22 od 7. 4. 2022;
 15. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021, podnosilac: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj:01,02-16-1-1102/22 od 8. 7. 2022;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu od 4. 7. 2022. i Amandmana br. 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac) u iznosu od 6.000.000,00 eura – Ublažavanje uticaja pandemije Covida-19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) – putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), Faza 2, Projekat br. 202068336, broj: 01,02-21-1-1295/22 od 1. 8. 2022;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1338/22 od 10. 8. 2022;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške koji se odnosi na finansiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1337/22 od 10. 8. 2022.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 23.08.2022.

Naslov: Redakcija