Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA MINISTARA BIH: Donijete odluke o formiranju Radne grupe za izradu strategije nadzora nad opojnim drogama i Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH


  • ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA MINISTARA BIH: Donijete odluke o formiranju Radne grupe za izradu strategije nadzora nad opojnim drogama i Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH

 

Savjet ministara BiH donio je danas Odluku o formiranju Radne grupe za izradu strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u BiH.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da će usvajanjem ove strategije, BiH preduzeti aktivan korak u strateškom rješavanju ovog problema.

Strateški odgovor iziskuje niz preventivnih i represivnih mjera kako bi bio ograničen i stavljen pod kontrolu uticaj zloupotrebe opojnih droga na stanovništvo.

U Radnu grupu, čiji je zadatak da sačini prijedlog strategije u roku od 180 dana, imenovani su predstavnici nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta, kao i nevladinih udruženja.

Savjet je donio i Odluku o osnivanju Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH čiji je cilj strateško upravljanje vazdušnim prostorom BiH /nivo 1/, a radi pripreme značajnih prijedloga, kao što je nacionalna politika upravljanja vazdušnim prostorom BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o dopunskom obrazovanju u inostranstvu i zadužio Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da, u saradnji s nadležnim institucijama, pokrenu aktivnosti na uspostavljanju portala za interaktivno /onlajn/ dopunsko obrazovanje. Ministarstvo inostranih poslova BiH i Ministatrstvo civilnih poslova BiH će, u saradnji s nadležnim institucijama, uraditi analizu i uspostaviti bazu podataka o potrebama za dopunskim obrazovanjem djece porijeklom iz BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o učešću BiH u "Erazmus plus" programu, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje. Zadužene su institucije BiH da u budžetu planiraju godišnje finansijske doprinose za nastavak učešća BiH u ovom programu.

Ovaj program obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta.

Izvor: RTRS, 24.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772