Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA NA NIVOU INSTITUCIJA BIH: Propisano da o žalbama odlučuje Žalbeni savjet pri Savjetu ministara, što je za Evropsku uniju sporno

25.07.2023.


Za vlast u Bosni i Hercegovini neprihvatljivi su amandmani na Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kojima bi se Instituciji ombudsmana BiH dala nadležnost da postupa kao žalbeno, odnosno drugostepeno tijelo.

Te amandmane predložila je Delegacija EU u BiH, tačnije Johan Zatler, šef Delegacije EU, koji je pisao Kolegijumu Predstavničkog doma i Doma naroda tražeći da se Zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH uskladi sa međunarodnim standardima.

Suština je u tome da je predloženim zakonom propisano da o žalbama odlučuje Žalbeni savjet pri Savjetu ministara, što je za Evropsku uniju sporno.

U svom pismu Zatler je zatražio da o žalbama odlučuje Institucija ombudsmana za ljudska prava ili da se obezbijedi direktan pristup sudskoj zaštiti u hitnom upravnom sporu protiv rješenja nadležnih institucija.

"U tom slučaju morao bi se pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH podnošenjem tužbe u roku od 15 dana, a Sud bi u hitnom upravnom sporu morao rješavati što prije i donijeti odluku", napisao je Zatler u svom pismu.

Ipak, i pored zahtjeva Zatlera koji u pismu naglašava da je potrebno usvojiti zakon usklađen sa relevantnim evropskim standardima i pravnom stečevinom EU, vlasti u BiH, po svemu sudeći, neće pristati na to da bilo ko drugi odlučuje o žalbama osim Žalbenog vijeća pri Savjetu ministara BiH.

Amandmani na Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou BiH bili su i tema Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali je odgođeno izjašnjavanje o njima.

"Komisija će se o amandmanima i o ovom prijedlogu zakona izjasniti nakon što, u skladu sa članom 135. Poslovnika, dobije izjašnjene Direkcije za evropske integracije o uloženim amandmanima", saopšteno je nakon sjednice Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Davor Bunoza, ministar pravde Bosne i Hercegovine, rekao je da podržava svaku zdravu inicijativu s ciljem da se Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH poboljša putem amandmana, međutim, kako je istakao, pitanje je da li bi prijedlog da drugostepeno tijelo koje bi odlučivalo o žalbama bude ombudsman uopšte dobio potrebnu podršku u zakonodavnoj proceduru.

"Ovo pogotovo iz razloga što ombudsmani prema Zakonu o ombudsmanima, ali i Ustavu BiH, donose preporuke koje su neobavezujuće, te je upitno kako bi isti odlučivali meritorno po žalbama izjavljenim na prvostepena rješenja institucija BiH", rekao je Bunoza.

On je ukazao da mnoge evropske zemlje, kao i BiH, imaju slično žalbeno tijelo za odlučivanje po zakonima o slobodi pristupa informacijama, te da su to skandinavske zemlje Švedska, Norveška, Finska, ali i Danska, Poljska, Bugarska i Rumunija.

Inače, samim zakonom, koji je već usvojen u prvom čitanju, predviđene su kazne i do 20.000 KM za one koji ga ne poštuju, a predviđeno je i uspostavljanje centralnog portala javnih informacija.

Po novom zakonu, institucije BiH biće u obavezi da redovno objavljuju i ažuriraju informacije iz svog djelokruga rada i to u roku od 15 dana od dana nastanka informacije.

Sve institucije BiH biće u obavezi da imenuju službenika za informisanje i moraće voditi evidenciju primljenih i obrađenih zahtjeva.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 22.07.2023.

Naslov: Redakcija