Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku

25.07.2018.


 

Izmjene i dopune ovog propisa omogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda BiH od 26.11.2010. i 30.3.2017. godine, kao i zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH donesenim na nastavku 10. redovne sjednice 4.4.2016. godine.

S ciljem provedbe tog zaključka, provedena je javna rasprava u kojoj je ukazano da je osnovna primjedba nepostojanje adekvatnog mehanizma zaštite javnih ustanova od nekontroliranog izvršenja većeg broja pravosnažnih sudskih odluka, što bi moglo ugroziti njihovo funkcioniranje.

U skladu s tim, je i novo zakonsko rješenje po kojem su ustanove dužne osigurati sredstva za isplatu izvršnih sudskih rješenja u visini od jedan posto od ukupnog proračuna ili financijskog plana.

Predmetom izvršenja ne mogu bit novčana sredstva ustanova koja služe za vršenje djelatnosti od javnog interesa.

Novina u zakonu je i izričito propisivanje mogućnosti da naplatu potraživanja tražilac može izvršiti putem punomoćnika.

Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH.

U obimnom i detaljnom izvještaju je, uz ostalo, navedeno da vrijednost privremeno oduzete imovine kojom je Agencija upravljala u izvještajnom periodu iznosila 13.791.060,73 maraka.

Vrijednost kojom trenutno upravlja iznosi za poslovne udjele 6.171.863,08 maraka, za nekretnine 7.100.000 maraka, za automobile iznosi 130.627,25 maraka, a vrijednost novca je 108.810 eura i 175.756,54 maraka.

Novac kojim Agencija privremeno upravlja nalazi se u banci na računu posebnih namjena i trenutno je riječ o iznosu od 388.570,40 maraka. Od toga se na gotovi novac koji je odlukom suda oduzet i predat Agenciji odnosi 217.613,86 maraka, a 170.956,54 maraka na zakupnine od nekretnina koje su odlukom suda oduzete i povjerene Agenciji na upravljanje.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvješćem o dugu za drugi kvartal 2018. godine kada je, po osnovi vanjskog duga, bilo angažirano ukupno 67.704.580,89 maraka u više valuta i od više kreditora.

Vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.850.965.653 KM ili 2.891.486.329 dolara. Nominalni iznos, izražen u domaćoj valuti, veći je od duga u proteklom kvartalu za 219.642 maraka ili za 0,005 posto. U usporedbi sa stanjem duga izraženog u dolarima na kraju drugog u odnosu na podatak s kraja prvog kvartala, dug je manji za 164.301.899 dolara ili 5,38 posto, izvijestili su iz ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U drugom kvartalu 2018. godine, obzirom na adekvatnu razinu likvidnosti jedinstvenog računa riznice FBiH i smanjene potrebe za financiranjem, Federalno ministarstvo financija otkazalo je sve planirane aukcije vrijednosnih papira.

Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na dan 30.6.2018. iznosio 823.233.593 maraka (490.699.966 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 72.759.714 KM ili 8,12 posto.

Ukupan dug je na ovaj dan iznosio 5.674.199.246 maraka ili 3.382.186.295 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 72.540.072 maraka (1,26 posto).

I ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske FBiH, u iznosu od 5.654.166.594 KM ili 3.370.245.551 dolara, manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 62.792.797 maraka ili 1,1 posto.

Izvješće o dugu za drugi kvartal bit će objavljeno na web-stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljeno Parlamentu FBiH radi informiranja.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 24.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772