Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predviđeno je da Narodna skupština, na prijedlog Vlade, može raspustiti lokalni parlament u slučaju neuspjelog opoziva načelnika, odnosno gradonačelnika. Prijedlogom zakona predviđeno i proširenje nadležnosti gradova u Srpskoj kroz omogućavanje samostalnog vođenja sudskih sporova, bez zastupanja Pravobranilaštva, te prikupljanje izvornih prihoda.


  • PRIJEDLOG ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predviđeno je da Narodna skupština, na prijedlog Vlade, može raspustiti lokalni parlament u slučaju neuspjelog opoziva načelnika, odnosno gradonačelnika. Prijedlogom zakona predviđeno i proširenje nadležnosti gradova u Srpskoj kroz omogućavanje samostalnog vođenja sudskih sporova, bez zastupanja Pravobranilaštva, te prikupljanje izvornih prihoda.

Prijedlogom zakona o lokalnoj samoupravi omogućeno je da Narodna skupština, na prijedlog Vlade, raspustiti lokalni parlament u slučaju neuspjelog opoziva načelnika, odnosno gradonačelnika, rekla je ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić

"Ukoliko neko procijeni da je iz bilo kog razloga neophodno testirati da li načelnik ima povjerenje građana, znajući da ta procedura podrazumijeva velike troškove za jednu lokalnu zajednicu, a ispostavi se da građani ne dijele njegovo mišljenje, smatramo da je opravdano da ta osoba snosi i sankcije za svoju procjenu", navela je Rešićeva.

Prema njenim riječima, Prijedlogom zakona koji je Vlada Republike Srpske utvrdila na sjednici u petak, 22. jula 2016. godine, predviđeno je da skupština opštine ili skupština grada može da bude raspuštena ukoliko u određenom roku ne bude konstituisana, odnosno ne bude izabran njen predsjednik, te ako u periodu od šest mjeseci ne bude zasijedala.

Kao jednu od situacija u kojoj lokalni parlamenti mogu da budu raspušteni, te raspisani vanredni izbori u toj lokalnoj zajednici, Rešićeva navodi neusvajanje budžeta lokalne zajednice za tekuću godinu do juna naredne godine.

"Mislimo da će ovo sve uvesti red u lokalne zajednice jer nam se u posljednje vrijeme čini da ljudi prilično olako shvataju činjenicu da su ih građani izabrali", rekla je Rešićeva i istakla da građani ne smiju biti taoci neodgovornog ponašanja predstavnika vlasti.

Ona je pojasnila da će u slučaju raspuštanja lokalnih parlamenata privremeni organ u lokalnoj zajednici biti povjerenik Vlade od tri člana.

Ministar uprave i lokalne samouprave rekla je i da je Prijedlogom zakona predviđeno i proširenje nadležnosti gradova u Srpskoj kroz omogućavanje samostalnog vođenja sudskih sporova, bez zastupanja Pravobranilaštva, te prikupljanje izvornih prihoda.

"Predvidjeli smo da samo gradonačelnici mogu imati formirane kabinete, i to maksimalno sa dva savjetnika, a da Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta moraju poslati na mišljenje Ministarstvu uprave i lokalne samouprave", istakla je Rešićeva.

Ona je dodala da će se zajedno sa Prijedlogom zakona o lokalnim zajednicama pred narodnim poslanicima u jesenjem zasjedanju naći i Prijedlog zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Kada je riječ o zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave, novim zakonskim rješenjima predloženo da broj zaposlenih bude ograničen na tri zaposlena na hiljadu stanovnika, a da je evropskih standard jedan zaposleni na hiljadu stanovnika.

"Ostavili smo i prelazni rok za usaglašavanje svih odredaba od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, što znači da se ništa neće i ne može desiti preko noći, niti će iko preko noći ostati bez posla", kaže Rešićeva.

Prema njenim riječima, eventualni višak zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave rješavaće se kroz odlazak radnika u penziju, odlaske radnika na druga radna mjesta, te preraspodjele unutar opštinskih administracija.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 24.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772