Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini


  • VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Vlada FBiH utvrdila je mišljenje kojim ne prihvata prijedlog poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Denisa Gratza za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti po skraćenom postupku.

U mišljenju se navodi da Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa ustanove za palijativnu njegu, kao i da je Parlament Federacije BiH 2012. godine usvojio Strategiju za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u FBiH (2012-2020.). Posebno mjesto u Strategiji zauzima i palijativna njega koja je najslabija komponenta kontrole malignoma u Federaciji BiH. Istaknuto je i da je formirana komisija koja ima zadatak da izradi Strategiju za palijativnu njegu u Federaciji BiH, čija izrada je u tijeku.

Stav Vlade je da bi bilo opravdano sačekati rezultate analiza i prijedlog strateških mjera ove komisije, te nakon toga donijeti odluku o pokretanju postupka za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U mišljenju se napominje da će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji predlaže poslanik Gratz, biti proslijeđen Komisiji, radi analize, ali i zbog potrebe da prijedlozi budu uzeti u obzir kod utvrđivanja daljnjih mjera u ovoj oblasti u strateškom dokumentu.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini čiji je cilj stvaranje uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o presjeku finansijskog stanja i reviziji kapitala u privrednom društvu UNIS Tools d.o.o. Sarajevo.

Izvještaj nezavisnog revizora o činjeničnim nalazima i Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji izvještaja o promjenama kapitala za razdoblje od 1998. do 2014. godine, uradila je revizorska kuća REVIK d.o.o. Sarajevo.

Usvojena je i Informacija Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o analizi stanja kapitala u privrednom društvu Konfekciji "Borac" d.d. Travnik, Tvornici konfekcije "Borac" d.d. Zenica i Tvornici konfekcije "Borac" d.d. Banovići, za period od zaključenja Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji dionica od 25.5.2012. godine, do 31.12.2015. godine. Ova analiza će biti dostavljena Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Izvor: Vebsajt BHRT, 22.07.2016.