Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKO SUDSKO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH: U prvih šest mjeseci 2016. godine riješeno više od 111.000 najstarijih sudskih predmeta


  • VISOKO SUDSKO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BIH: U prvih šest mjeseci 2016. godine riješeno više od 111.000 najstarijih sudskih predmeta

Prema pokazateljima kojima raspolaže Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH (VSTVBiH), sudovi u Bosni i Hercegovini u prvih šest mjeseci 2016. godine riješili su više od 111.000 najstarijih predmeta.

Komentarišući upit u vezi s aktuelnim trendovima u ovoj oblasti, predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija, je rekao da je rezultat ostvaren na planu rješavanja najstarijih sudskih predmeta proizvod širokog spektra aktivnosti vođenih unutar Vijeća i sudova u BiH.

Ocijenio je da je u tom pogledu ostvaren kontinuiran angažman u sklopu Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa, uključujući izradu planova rješavanja starih predmeta po prioritetima, te analizu, kontinuirano praćenje i preduzimanje odgovarajućih mjera.

U vezi s istim pitanjem, rukovoditeljica Jedinice za efikasnost pravosuđa pri VSTV-u BiH Ana Bilić-Andrijanić ističe da je još 2010. godine usvojen Plan rješavanja starih predmeta, kojim je predviđeno da najstariji predmeti moraju biti uvršteni u godišnje planove rada.

Precizira da je od 2011. riješeno više od 600.000 najstarijih predmeta, te da je u prvih šest mjeseci ove godine broj riješenih predmeta ove vrste povećan za dodatnih 10 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Po njenim riječima, aktuelni trendovi kada se radi o rješavanju sudskih predmeta podudaraju se s ciljevima sadržanim u Srednjoročnom planu VSTV-a BiH, a što podrazumijeva skraćenje trajanja postupaka u sudovima, uz znatno smanjenje očekivanog vremena za rješavanje sudskih predmeta, a minimalno za 30 dana u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku.

Glasnogovornica VSTV-a BiH Marjana Popović navodi da su sudovi planovima za 2016. godinu predvidjeli riješiti 185.372 najstarija predmeta.

Istovremeno, pojašnjava da su u okviru Strateškog plana VSTV-a BiH za period 2014. - 2018. definisani prioriteti u skladu s nadležnostima VSTV-a BiH, a što se odnosi na unapređenje odgovornosti, nezavisnosti, efikasnosti i kvaliteta u sektoru pravde u vezi sa čime je predviđeno pružanje odgovarajuće podrške pravosudnim institucijama u BiH.

Inače, praćenje procesa rješavanja predmeta u skladu s planovima jedna je od temeljnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost sudova VSTV-a BiH.

Naime, VSTVBiH je na sjednici u januaru 2015. usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta, kojim je predviđeno rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Temeljna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da od 2015. svi sudovi u BiH imaju obavezu sačiniti plan rješavanja predmeta.

Podsjećamo, praćenje procesa rješavanja predmeta je započelo 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu koji je finansirala Evropska unija putem sredstava IPA 2009 i IPA 2010, a nastavljeno je u okviru "Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa I" koji su finansirale vlade Norveške i Švedske i trenutno u okviru "Projekta unapređenja efikasnosti II" koji finansiraju vlade Norveške i Holandije.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 24.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772