Zastava Srbije

ZAKAZANA 23. REDOVNA SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Petog jula 2021. godine u 10 sati

25.06.2021.


23. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 05. jula 2021. godine u 10 sati.

Predložen je predlažem slijedeći dnevni red:

 • Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 • Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH – hitni postupak,
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH – skraćeni postupak,
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 • Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, predlagač Adnan Efendić – skraćeni postupak,
 • Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, predlagač Mira Grgić – skraćeni postupak,
 • Prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,
 • Nacrt Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 • Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagač: Komisija za jednakopravnost spolova PD PFBiH,
 • Nacrt Zakona o sportskim klubovima u FBiH, predlagač Irfan Čengić,
 • Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH 2021. – 2027. godina,
 • Godišnji Izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 • Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu,
 • Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu,
 • Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020. godinu,
 • Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period juli – decembar 2020. godine,
 • Kvartalni izvještaj o dugu Q1/21,
 • Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.


IZVOR: Parlament Federacije BIH, 22.06.2021.

Naslov: Redakcija