Zastava Srbije

OBJAVLJENI STANDARDI O ISPITIVANJU BETONA U BIH

25.05.2023.


Objavljeno je četvrto izdanje bosanskohercegovačkih standarda betona koji se odnose na ispitivanja svježeg betona. Ovi standardi su usvojeni metodom prijevoda evropskih standarda EN 12350 i imaju sljedeće oznake i nazive:

- BAS EN 12350-1:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 1: Uzorkovanje i uobičajena oprema;

- BAS EN 12350-2:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 2: Ispitivanje slijeganjem;

- BAS EN 12350-5:2023, Ispitivanje svježeg betona – Dio 5: Ispitivanje rasprostiranjem;

- BAS EN 12350-7:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 7: Sadržaj zraka – Metode pritiska.

Ovi standardi propisuju metode za uzimanje uzoraka svježeg betona, mjerenje njegovih svojstava kao što su slijeganje, rasprostiranje i sadržaj zraka, te opremu koja se koristi za ispitivanja. Važni za građevinsku industriju jer omogućavaju kontrolu kvaliteta betona koji se koristi za različite vrste konstrukcija.

Standardi su pripremljeni i objavljeni od strane Tehničkog komiteta BAS/TC 21, Beton i proizvodi od betona.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 23.05.2023.

Naslov: Redakcija