Zastava Srbije

UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO: Za kandidate koji već rade u javnom sektoru omogućeno zapošljavanje bez konkursa

25.05.2021.


Vlasti Kantona Sarajevo uz novu Uredbu imaju mogućnost prebacivanja kadrova iz jedne u drugu instituciju javnog sektora i to bez raspisivanja javnog konkursa.

Dokument praktično omogućava zapošljavanje bez konkursa u bilo kojoj oblasti, uz obavezu da je kandidat već zaposlen u javnom sektoru te da ima podršku ministra i direktora institucije u koju se želi zaposliti.

Riječ je o Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 19/2021 - dalje: Uredba), koja je usvojena na sjednici Vlade KS 7. maja.

Ovim dokumentom propisano je da se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme provodi raspisivanjem javnog konkursa.

No, dalje se navode pojedini izuzeci, od kojih je jedan naročito zanimljiv. Naime, radnik koji je zaposlen u jednoj instituciji javnog sektora može bez konkursa biti zaposlen u potpuno drugu instituciju, pod uslovom da sam na to pristane te da dobije odobrenje direktora institucije u koju se zapošljava i resornog ministra KS.

U Uredbi konkretno stoji:

 Radnik koji je zaposlen kod jednog poslodavca, čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo ili u kojem Kanton Sarajevo učestvuje s više od 50% ukupnog kapitala, može bez provedenog postupka obaveznog javnog oglašavanja zasnovati radni odnos kod drugog poslodavca, čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo ili u kojem Kanton Sarajevo učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala pod sljedećim uvjetima:

a) da postoji pisana saglasnost poslodavca kod kojeg radnik zasniva radni odnos;

b) da postoji pisana saglasnost radnika i

c) da postoji pisana saglasnost ministra u čijem resoru se nalaze oba poslodavca.

Dalje se navodi da se radni odnos u tom slučaju može zasnovati samo na radnom mjestu koje podrazumijeva iste minimalne uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, bez izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu.

Konkretan rezultat ove Uredbe je omogućavanje zaposlenja 13 anesteziologa koji su dali otkaz na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a koji će biti primljeni u Opću bolnicu bez raspisivanja konkursa. Oni su zaposleni upravo tako što se Vlada KS pozvala na ovu uredbu.

Inače, citirani član Uredbe koji omogućava zapošljavanje bez javnog poziva, prema svemu sudeći, dodat je u ovaj dokument u posljednji trenutak.

Naime, na stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS 26. marta ove godine objavljen je Nacrt ove Uredbe. U Nacrtu, kako se može vidjeti na stranici Ministarstva, nije bilo spomenutog dijela teksta.

Može se pretpostaviti da je ovaj dio Uredbe dodat upravo kako bi se omogućilo zapošljavanje 13 anesteziologa, ali će se on sada moći primjenjivati na nivou cijelog javnog sektora.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.05.2021.

Naslov: Redakcija