Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture, Nacrt zakona o zaštiti od požara

25.05.2018.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 178. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prva tri mjeseca 2018. godine.

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u periodu januar-mart 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine, veća je za 3,4%, dok je u martu 2018. godine u poređenju s martom 2017. godine, veća za 6,3%.

Prerađivačka industrija je u periodu januar-mart 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine imala pad proizvodnje od 2,0%, dok je u martu 2018. godine u poređenju s martom 2017. godine zabilježila rast proizvodnje od 2,6%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj zaposlenih radnika u ukupnoj industriji u periodu januar-mart 2018. godine veći je za 3,1% u odnosu na isti period 2017. godine, dok je u istom periodu broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji veći za 3,7%.

Privredni subjekti iz prerađivačke industrije imaju najveći uticaj na spoljnotrgovinski bilans Republike Srpske, jer su ostvarili 85% ukupno ostvarenog izvoza Republike Srpske u prvom tromjesečju 2018. godine.

U periodu januar-mart 2018. godine, prerađivačka industrija je ostvarila obim spoljnotrgovinske razmjene u iznosu od 1,7 milijardi KM, što je više za 13,3% u odnosu na isti period 2017. godine.

Metalna industrija ima poseban značaj za privredu Republike Srpske, obzirom da ista učestvuje sa 17,81% u ukupno ostvarenoj proizvodnji industrije Republike Srpske u prva tri mjeseca 2018. godine, odnosno sa 29,1% u ukupno ostvarenoj proizvodnji prerađivačke industrije.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prijedlogu Sporazuma između Vlade Republike Srpske i Vlade Nižnjegorodske oblasti o jačanju međunarodnih i ekonomskih odnosa u trgovinskoj, ekonomskoj, naučnoj, tehničkoj i humanitarnoj oblasti.

Daje se saglasnost za potpisivanje Sporazuma između Vlade Republike Srpske i Vlade Nižnjegorodske oblasti o jačanju međunarodnih i ekonomskih odnosa u trgovinskoj, ekonomskoj, naučnoj, tehničkoj i humanitarnoj oblasti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za priznavanje statusa i prava žrtava ratne torture kao posebne kategorije civilnih žrtava rata, prava po osnovu utvrđenog statusa i način njihovog ostvarivanja, način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značaja za priznavanje statusa i prava po ovom zakonu. Ovaj zakon isključuje diskriminaciju po osnovu nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti, kao i sve druge oblike diskriminacije i obezbjeđuje poštovanje principa ravnopravnosti polova, pravičnosti, socijalne osjetljivosti i solidarnosti, te ravnotežu između privatnog interesa i društvenih mogućnosti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti od požara kojim se propisuje obaveza vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, te obaveza za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe.

Razlozi za donošenje ovog zakona odnose se i na potrebu povećanja odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara, kao i funkcionalniji način raspodjele prikupljenih sredstava za opremanje i obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica.

S ciljem povećanja efikasnosti gašenja požara uviđa se potreba da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za unapređivanje proizvodnje sjemena u brdsko - planinskom području u okviru Javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, za jačanje kapaciteta i tekućeg poslovanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta Unije studenata Republike Srpske - "Univerzitetske sportske igre 2018".

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 20.000,00 KM iz budžetskih sredstava za 2018. godinu, sa budžetske pozicije Tekući grantovi studentskim organizacijama.

Manifestacija je tradicionalnog karaktera i podrazumijeva održavanje sportskih takmičenja za studente Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u kojoj neposredno učešće uzima preko 500 studenata, a posredno i znatno veći broj studenata.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o ekološkoj katastrofi rijeke Spreče na području opštine Petrovo i grada Doboj.

Zaključkom Vlade zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nadležne inspekcije da prate stanje, preduzimu mjere iz svoje nadležnosti i kontinuirano informišu Vladu Republike Srpske o ekološkoj katastrofi rijeke Spreče na području opštine Petrovo i grada Doboj, sa prikazom efekata preduzetih mjera.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS i Srne, 24.05.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772