Zastava Srbije

PRAVILNIK O NAČINU KONTROLE CIJENA, NAČINU OBLIKOVANJA CIJENA LIJEKOVA I NAČINU IZVJEŠTAVANJA O CIJENAMA LIJEKOVA U BIH: Federacija BiH će sniziti marže na lijekove

25.04.2022.


Federacija Bosne i Hercegovine mora intervenisati na tržištu lijekova u smislu maloprodajnih marži kako bi se tržište u Bosni i Hercegovini ujednačilo, a u konačnici dovelo do nižih cijena lijekova u BiH.

Ovo je, između ostalog, zaključeno na konferenciji koju je organizovalo Udruženje "Misli dobro", a na kojoj je bilo riječi o tržištu lijekova u Bosni i Hercegovini. Osim toga, predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Farmaceutskog društva Republike Srpske te udruženja koja okupljaju pacijente i potrošače podržali su inicijativu za izmjenu Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini("Sl. glasnik BiH", br. 3/2017).

"Republika Srpska, spuštajući maloprodajnu maržu na lijekove sa 20 na 18 odsto i veleprodajnu maržu sa osam na šest odsto, jedini je nivo vlasti koji je u ovom trenutku reagovao s ciljem smanjena cijena lijekova. Sada imamo situaciju da je maloprodajna marža na lijekove u Republici Srpskoj definisana do nivoa od 18 odsto, a u Federaciji BiH 25 odsto, što nije normalno za tržište BiH, koje se predstavlja kao jedinstveno. Razlika u marži od čak sedam odsto otvara mogućnost za manipulacije na tržištu", rekao je Uroš Vukić, projekt menadžer Udruženja "Misli dobro".

Osim toga, zaključak konferencije je i da Savjet ministara BiH u konačnici treba da prihvati inicijativu koju je ranije uputilo Udruženje "Misli dobro", a kojom se, između ostalog, traži snižavanje veleprodajne marže sa osam na šest odsto, zatim snižavanje količnika sa kojim se množi cijena lijekova sa 1 na 0,9 i drugi izbor referentnih zemalja na osnovu kojih se računa cijena lijeka u Bosni i Hercegovini.

"Sniženje ulazne cijene je polazna tačka da bi uopšte moglo da dođe do sniženja cijena lijekova u BiH, odnosno izmjena pravilnika koji se donosi na nivou BiH. Posmatrajući trenutni pravilnik i referentne zemlje na osnovu kojih se formira cijena, dolazimo do zaključka da je maksimalna veleprodajna cijena lijekova kod nas najveća. Važno nam je da smo čuli mišljenje Udruženja 'Misli dobro', koje nastoji da zaštiti interese građana, odnosno pacijenata, ali i mišljenja strukovnih udruženja da se izmjene kreću u pravcu da se izbjegnu bilo kakvi poremećaji snabdjevenosti lijekovima na tržištu Republike Srpske", rekla je Rada Amidžić, predsjednica Farmaceutskog društva Republike Srpske.

Ona je naglasila da je Vlada Republike Srpske donijela uredbu o smanjenju veleprodajnih marži sa osam na šest odsto i maloprodajnih sa 20 na 18 odsto, dok u Federaciji BiH te marže iznose osam, odnosno čak 25 odsto.

"Prosta matematika pokazuje da cijene lijekova u BiH nisu ujednačene. Cilj nam je da se postojeće cijene spuste na neki realniji nivo da budemo u rangu sa zemljama u okruženju", istakla je Amidžićeva.

O inicijativi za izmjenu Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, koju je već prihvatilo Nadzorno tijelo Agencije za lijekove, biće riječi i na predstojećoj sjednici Stručnog savjeta Agencije za lijekove BiH.

Na konferenciji koju je organizovalo Udruženje "Misli dobro" istaknuto je i da bi na cijene lijekova najviše uticalo smanjenje stope PDV-a, koja je takođe u BiH najviše na štetu građana, jer stopa od 17 odsto ubjedljivo je najveća u regionu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dijana Petrušić, 21.04.2022.

Naslov: Redakcija