Zastava Srbije

NACRT PORODIČNOG ZAKONA: Uređenje vršenja roditeljskog prava i održavanje ličnih odnosa daje se u nadležnost sudu. Uvode se novi instituti-zajedničko vršenje roditeljskog prava i pravo na porodični dom

25.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt Porodičnog zakona, kojim su unaprijeđeni postojeći i uvedeni novi modeli zaštite djeteta, posebno u pogledu prava na slobodu izražavanja mišljenja i zaštite interesa djeteta, kao i porodice.

U skladu s tim, unaprijeđen je model određivanja izdržavanja djeteta na način da se propisuje minimalni i maksimalni iznos izdržavanja. Prema Nacrtu zakona, iznos izdržavanja ne može biti manji od 15 odsto od prosječne plate u Republici Srpskoj za svako izdržavano lice, niti veći od 50 odsto od ukupnih mjesečnih prihoda davaoca izdržavanja za sva lica koja traže izdržavanje.

Ovim Nacrtom, uređenje vršenja roditeljskog prava i održavanje ličnih odnosa daje u nadležnost sudu, čime se obezbjeđuje veća i sigurnija zaštita roditeljskog prava i dječija, za razliku od sadašnjeg uređenja, koje je povjereno centrima za socijalni rad, što je u praksi predstavljalo problem u pogledu provođenja odluka i nepostojanju mehanizma za njihovo izvršenje.

Nacrtom zakona, uvodi se i novi institut – zajedničko vršenje roditeljskog prava i nakon razvoda braka, koji roditeljima koji ne vode zajednički život daje mogućnost zajedničkog vršenja roditeljskog prava, ako zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i ako sud procijeni da je to u najboljem interesu djeteta.

Uvođenjem instituta – pravo na porodični dom, definisano je da su to nepokretnosti u kojima žive roditelji i njihova maloljetna ili usvojena djeca, a da bračni supružnik, za vrijeme trajanja braka, ne može otuđiti ili opteretiti porodični dom koji predstavlja zajedničku imovinu, bez saglasnosti drugog bračnog supružnika koja se daje u formi notarski obrađene isprave.

U slučaju razvoda braka u porodičnom domu ostaje roditelj kojem je povjereno vršenje roditeljskog prava odnosno sa kojim dijete živi.

Pored navedenih, izvršene su i druge izmjene koje su inspirisane unapređenjem porodičnopravnih odnosa.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 21.04.2022.

Naslov: Redakcija