Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: 25. aprila 2017. godine 18. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

25.04.2017.


Narodna skupština Republike Srpske u utorak, 25. aprila, u 10.00 časova počeće 18. redovnu sjednicu na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 31 tačka.

Poslanici će, između ostalog, razmatrati Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini u kojem se navodi da je evidentan je pad kriminaliteta u 2016. godini, koji je ispod petogodišnjeg prosjeka, dok su u porastu koeficijenti otkrivenosti krivičnih djela različitog stepena društvene opasnosti.

Od ukupno 9.457 evidentiranih krivičnih djela 84,5% čine krivična djela opšteg kriminaliteta, kojih je u odnosu na 2015. godinu manje za 4,3%. Broj krivičnih djela protiv života i tijela (598) je za jedno KD manje u odnosu na 2015. godinu, a koeficijent njihove rasvijetljenosti je povećan i iznosi 98,2%.

U 2016. godini evidentirana su 22 ubistava u kojima su života lišena 24 lica. Od počinjenih ubistava u 2016. godini ostalo je nerasvijetljeno jedno.

Borba protiv organizovanog kriminaliteta u izvještajnom periodu realizovana je kroz 58 sprovedenih operativnih akcija, od kojih je osam međunarodnog karaktera. Za 66 krivičnih djela koja imaju elemente organizovanosti, nadležnim tužilaštvima je podneseno 11 izvještaja, protiv 115 lica. Evidentirano je 11 organizovanih kriminalnih grupa, od kojih su dvije u vezi sa krivičnim djelima iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

U oblasti sprečavanja zloupotreba opojnih droga sprovedeno je 17 operativnih akcija, od kojih je jedna međunarodnog karaktera. Za otkrivena krivična djela u vezi sa zloupotrebama opojnih droga (226), nadležnim tužilaštvima je podneseno 195 izvještaja protiv 240 lica. Najveće količine oduzetih opijata odnose se na opojnu drogu marihuanu (52,7 kg).

Ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem 745 krivičnih djela privrednog kriminaliteta iznosi 41.042.762,00 KM, a počinioci su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 36.727.162,00 KM.

Krivična djela sa obilježjima korupcije u 2016. godini čine 47,4%

U Informaciji se navodi i da je realizovano 100 finansijskih istraga i provjera (od kojih 31 finansijska istraga) na utvrđivanju nelegalno stečene imovine (više za 26,6% u odnosu na 2015. godinu), od kojih je okončano 78. Vrijednost privremeno blokirane imovine iznosi 9.574.000,00 KM.

Nadležnim tužilaštvima je podneseno 18 izvještaja i dopune izvještaja o počinjenim krivičnim djelima ratni zločin protiv 45 identifikovanih lica.

Poslanici bi na 18. sjednici trebalo da razmatraju i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "Ljubija", Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca.

 Predloženi dnevni red 18. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja i odgovori – "Aktuelni čas";

2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;

4. Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

5. Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

6. Prijedlog zakona o turizmu;

7. Prijedlog zakona o ugostiteljstvu;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;

10. Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu;

12. Prijedlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – "Znanje za razvoj";

13. Prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.;

14. Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;

15. Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine;

16. Nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.;

17. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini;

18. Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa;

19. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012.godina-31.12.2016. godina;

20. Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine;

21. Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova;

22. Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016;

23. Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

24. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2016. godini;

25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

26. Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

27. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu;

28. Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "Ljubija", Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;

30. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju;

31. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 24.4.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772