Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA I ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA: predviđa se podizanje cenzusa na stranačkoj listi za osvajanje mandata na opštinskim izborima na 15 odsto, a na opštim na 30 odsto. zabranjuje se finansiranje stranaka putem bankarskih kredita, te propisuje njihova obaveza da u svoje finansijske izvještaje uključe sve koristi ostvarene aktivnostima subjekata koji su na bilo koji način povezani sa njima ili su pod njihovom kontrolom, što za cilj ima povećanje transparentnosti finansijskih izvještaja


Predstavnički i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u srijedu, 27. aprila 2016. godine, trebalo bi da se izjasne o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona i Zakona o finansiranju političkih stranaka koje je utvrdila Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) najavila je da će 4. maja 2016. godine raspisati ovogodišnje lokalne izbore i do tada su moguće izmjene izbornog zakondavstva kako bi one bile primijenjene na izborima 2. oktobra 2016. godine.

Interresorna radna grupa za pripremu prijedloga izmjena izbornog zakonodavstva postigla je saglasnost za 32 amandmana na Izborni zakon BiH, od kojih je većina tehničke prirode, te za devet amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija.

Jednom od usaglašenih izmjena Izbornog zakona predviđa se podizanje cenzusa na stranačkoj listi za osvajanje mandata na opštinskim izborima na 15 odsto, a na opštim na 30 odsto.

Usaglašen je i amandman kojim se zadržava obaveza da na kandidatskim listama bude 40 odsto kandidata manje zastupljenog pola, ali se uvodi obaveza da među prva tri imena na listi jedno mora biti iz reda manje zastupljenog pola.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija zabranjuje se finansiranje stranaka putem bankarskih kredita, te propisuje njihova obaveza da u svoje finansijske izvještaje uključe sve koristi ostvarene aktivnostima subjekata koji su na bilo koji način povezani sa njima ili su pod njihovom kontrolom, što za cilj ima povećanje transparentnosti finansijskih izvještaja.

U cilju realizacije preporuka Grupe Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije / GREKO/, predviđa se obaveza uvođenja unutrašnje finansijske kontrole kako bi se spriječilo pogrešno evidentiranje prihoda i rashoda, te zloupotreba finansijskih sredstava.

Jednim od predloženih članova propisuje se obaveza CIK BiH da svaku sumnju koja se može dovesti u vezu sa finansiranjem političkih partija i izborne kampanje prijavi nadležnim tužilaštvima.

Novčane kazne za prekršaj političkih partija udvostručuju se sa 5.000 na 10.000 KM, a za fizička lica predviđene su kazne u rasponu od 200 do 2.000 KM.

Na dnevnom redu Predstavničkog doma 27. aprila nalazi se i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Izbornog zakona BiH koji je definisala Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova ovog doma, a kojim se predviđa da kandidatske liste sadrže jednak broj kandidata oba pola koji se na listi raspoređuju naizmjenično.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 23.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772