Zastava Srbije

UREDBA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OBLASTI PREVOZA LICA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA SANIRANJE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA: Kompenzacioni fond RS odobrio isplatu za 105 privrednih subjekata

25.03.2021.


Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske održao je 5. telefonsku sjednicu, na kojoj je prihvatio Informaciju o nabavci opreme za JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" kroz realizaciju aktivnosti proširenja kapaciteta za zbrinjavanje i rehabilitaciju post kovid pacijenata u Slatini.

Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.010.000,00 KM (uračunat PDV-e).

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" i Kompenzacioni fond Republike Srpske.

Takođe, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o privrednim subjektima koji u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ostvaruju pravo na finansijsku podršku iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske konstatovao je da je Ministarstvo saobraćaja i veza dostavilo spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Odobrava se isplata sredstava u ukupnom iznosu od 1.952.925,22 KM za pomoć 105 privrednih subjekata.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se i sa Informacijom o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ostvaruju pravo na finansijsku podršku za mjesec mart, april i maj 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, a za koje je Poreska uprava naknadno donijela rješenja da se odobrava isplata.

Razlozi zbog kojih su naknadno odobreni zahtjevi su: postupanje po žalbi, naknadno dostavljanje dopune spiskova nadležnih ministarstava i naknadno dopunjeni ili ispravljeni zahtjevi poreskih obveznika (npr. neispravni tekući računi radnika i slično).

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske je zaključio da je Ministarstvo finansija, Poreska uprava, dostavila rješenja po osnovu kojih se poslovnim subjekatima i preduzetnicima, odnosno njihovim zaposlenima, a koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid-19 izazvane virusom Sars-CoV-2, odobrava isplata sredstava za mart, april i maj 2020. godine.

Odobrava se isplata sredstava po osnovu ispostavljenih rješenja Poreske uprave za mjesec mart, april i maj 2020. godine u iznosu od 108.704,48 KM od čega se na poreze na lična primanja odnosi 545,08 KM, doprinose 60.349,66 KM i 47.809,74 KM na plate, u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona (SARS-CoV-2) za 62 poslovna subjekta i preduzetnika, odnosno za broj zaposlenih 116.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.03.2021.

Naslov: Redakcija