Zastava Srbije

PRIJEDOZI IZMJENA I DOPUNA ZAKONA IZ OBLASTI ZAŠTITE PRAVA BRANITELJSKIH POPULACIJA: Povećavaju se naknade za lične i porodične invalidnine

25.02.2022.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila izmjene i dopune seta boračkih zakona FBiH, s ciljem poboljšanja položaja i materijalnog statusa branitelja i članova njihovih porodica. Prijedlozi izmjena upućeni su u Parlament FBiH po skraćenom postupku.

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo je ukazao da se usvojenim setom izmjena zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite povećavaju naknade za lične i porodične invalidnine, naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja, te se uvodi takozvana "švicarska formula” za uvećanje osnovice za navedene kategorije, što do sada nije bilo.

Pored toga, naveo je, u pravo se uvode nove kategorije, a to su demobilisani borci s prebivalištem na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, bez obzira na godine života, supruge umrlih demobilisanih boraca, povratnici na područje RS-a i Brčko Distrikta BiH bez obzira na godine života, te supruge umrlih demobilisanih boraca s navršenih 57 godina, a koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

- Konkretno, navedene izmjene znače da kada je riječ o Zakonu o izmjenama Zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji tretira poginule borce i šehide i njihove porodice i ratne vojne invalide, Vlada FBiH je nacrtom obezbijedila 18,5 miliona KM za povećanje naknada ovoj populaciji - ukazao je Terzo.

Pojasnio je da konkretno to znači da se osnovica povećava pet posto, odnosno 12,5 miliona KM. Pored navedenog, dodao je, otklanjaju se nedostaci kod supruga šehida ili poginulih boraca koje su bez djece, kod djece bez oba roditelja i kod roditelja šehida i poginulih boraca čija su djeca bila oženjena.

Terzo navodi da 18,5 miliona KM znači i to da se izmjena zakona, koja je usvojena u Predstavničkom domu, a odnosi se na ratne vojne invalide koji imaju tuđu njegu, njih oko 600, u iznosu od 5,5 miliona KM, sredstva su planirana i za tu kategoriju ljudi za koje je izmjena usvojena u Predstavničkom domu.

Također, napravljena je ispravka kod supruga umrlih ratnih vojnih invalida, a koje su bile mlađe od 65 godina i koje su nezaposlene.

- Još jedna od najbitnijih izmjena Zakona o pravima branilaca jeste uvođenje takozvane 'švicarske formule' rasta naknada. To znači da će se naknade za ovu populaciju svake godine usklađivati prema rastu BDP-a i rastu potrošačkih cijena - pojasnio je Terzo.

Dalje navodi da je kod Zakona o izmjenama Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja, Vlada u odnosu na prethodni period izdvojila za budžet za ovu populaciju 17 miliona KM.

Po njegovim riječima, dodatna sredstva za ovu populaciju su u iznosu od 1,5 milion KM, a to znači da se osnovica za obračun naknada najvećih ratnih priznanja povećava za 14 posto.

 - Moramo napomenuti da su naknade za ovu populaciju u periodu od 2010. do 2021. godine povećane za ukupno 7,5 posto. Znači, samim izmjenama zakona, naknade će se povećati za 14 posto. Također i kod ove populacije se uvodi formula usklađivanja na isti način kako sam već napomenuo po parametrima. Što znači da će svake godine poslije usklađivanja te naknade rasti u skladu s rastom BDP-a i potrošačkih cijena - kazao je Terzo.

On je istaknuo da se na osnovu izmjena zakona vidi opredjeljenje Vlade FBiH da ovoj populaciji sistemski, odnosno zakonski da dodatnu sigurnost da neće biti umanjenja prava, da nema 'zaleđivanja' prava.

- Naprotiv, naknade će biti usklađivane svake godine po takozvanoj 'švicarskoj formuli', a to znači rast naknada za ovu populaciju svake godine - kazao je Terzo.

Dodao je da se treća izmjena zakona odnosi na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o demobilisanim borcima.

- To je najmlađi zakon u ovoj oblasti. Omogućit će se uvođenje u pravo demobilisanim borcima povratnicima na području RS-a i Brčko Distrikta BiH bez obzira na godine života, suprugama umrlih demobilisanih boraca povratnicima na području RS-a i Brčko Distrikta bez obzira na godine života - naveo je Terzo.

Pojasnio je da je ovo iz razloga što za područje Brčko Distrikta BiH i RS-a "nema niko donijeti zakon o dopunskim pravima branilaca, kao što su to učinili kantoni na području Federacije i u pravo uveli demobilisane borce do 57 godina”.

Po njegovim riječima, još jedna izmjena zakona se odnosi na omogućavanje prava suprugama umrlih demobilisanih boraca, koje navršavaju 57 godina, a koje imaju prebivalište na području RS-a.

- Nadamo se da će nakon ovih usvojenih izmjena u Parlamentu FBiH i kantoni to prepoznati, te uvesti u pravo supruge umrlih demobilisanih boraca starosti do 57 godina - kazao je Terzo.

Na kraju je zahvalio premijeru FBiH Fadilu Novaliću, zamjenici premijera i ministrici finansija Jelki Milićević, te sekretarki Vlade FBiH Editi Kalajdžić, zajedno s njihovim timovima, na pomoći i razumijevanju trenutne situacije u boračkoj populaciji, te iznalaženju načina i sredstava da se ove izmjene usvoje.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 17.02.2022.

Naslov: Redakcija