Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen veći broj informacija

25.02.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 158. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o stanju u oblasti industrije u 2021. godine koja sadrži opšti pregled stanja i osnovne makroekonomske pokazatelje i pokazatelje poslovanja industrije sa akcentom na prerađivačku industriju i njene sektore iz resorne nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva, a to su metalna i elektro industrija, drvna industrija i industrija tekstila, kože i obuće. Ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar-decembar 2021. godine bilježi rast od 12,1 % u odnosu na isti period 2020. godine i to područje vađenje ruda i kamena (rast od 2,0 %), prerađivačka industrija (rast od 11,5 %), proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (rast od 16,7 %).

Prosječan broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji u 2021. godini iznosio je 58.816 i veći je za 1,38%, ili za 803 zaposlena u odnosu na 2020. godinu.

Prerađivačka industrija je u 2021. godini ostvarila izvoz veći za 30,0% u odnosu na 2020. godinu, kao i veći uvoz za 24,0 %.

Pokrivenost uvoza izvozom prerađivačke industrije u 2021. godini iznosila je 72,6 % i veća je za 3,3 procentna poena u odnosu na 2020. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu u godini pred polazak u školu, a koji se realizuje za djecu koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, te koja stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole u septembru mjesecu tekuće godine.

Ovaj program se, u trajanju od tri mjeseca, organizuje u periodu od početka marta do kraja maja i posebno je značajan u ruralnim, manje pristupačnim sredinama, ali i u urbanim sredinama koje nemaju preškolsku ustanovu.

U ovaj programa je do sada, od 2011. godine, bilo uključeno 42.033 djece, a Vlada Republike Srpske je za realizaciju istog izdvojila sredstva u iznosu većem od tri miliona KM.

Ove godine program će se realizovati u 37 predškolskih ustanova i u 82 osnovne škole, te u jednoj školi za djecu sa smetnjama u razvoju. Program će se realizovati u prijepodnevnim časovima najmanje tri sata, a ove godine u ovaj tromjesečni predškolski program biće uključeno 3673 djece, odnosno 38,8 % djece od ukupnog broja djece u Republici Srpskoj koja u septembru ove godine treba da krenu u prvi razred, a koja do sada nisu pohađala neki od predškolskih programa.

Svrha Programa za djecu u godini pred polazak u školu je podrška djetetu u pogledu fizičkog zdravlja i fizičke zrelosti, kognitivnog razvoja, socijalne zrelosti i emocionalne stabilnosti, kroz pružanje osnovnih znanja koja će se nadograđivati u školi, sticanje radnih navika, razvijanje ljubavi prema učenju, osposobljavanje za samostalan i kreativan rad, razvijanje osjećaja odgovornosti, međusobne tolerancije i učenje pravila ponašanja u grupi. Ovaj program predstavlja značajan doprinos stvaranju povoljnijih uslova za veliki broj djece kojima je uskraćeno stimulativno i povoljno okruženje za razvoj i učenje, a pored toga podstiče kvalitetan razvoj djeteta i olakšava početak obaveznog školovanja, te pruža roditeljima podršku u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da organizuje Program za djecu u godini pred polazak u školu, a koji će se realizovati u trajanju od tri mjeseca u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za rekonstrukcijom, adaptacijom i sanacijom školskih objekata u Republici Srpskoj.

Jedan od važnih uslova za kvalitetnije odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa jeste obezbjeđivanje adekvatnih prostornih uslova. Ministarstvo prosvjete i kulture je obradilo pristigle zahtjeve do januara 2022. godine za hitnu sanaciju objekata, te je ustanovljeno da su prioritetna ulaganja u školske objekte sljedeća: sanacija grijanja, rekonstrukcija mokrih čvorova, zamjena stolarije, sanacija krovova i dimnjaka, sanacija podova i termoizolacija.

Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi dodatna finansijska sredstva za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata osnovnih škola.

U toku 2022. godine za navedene investicije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od dva miliona KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zahtjevima opština Brod i Bileća za finansijsku pomoć Vlade Republike Srpske, te zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi 500.000,00 KM za finansijsku pomoć Opštini Brod, te 150.000,00 KM za finansijsku pomoć Opštini Bileća.

Opštine Brod i Bileća obratile su se Vladi Republike Srpske zahtjevima za finansijsku pomoć, radi prevazilaženja finansijskih problema nastalih u funkcionisanju ovih jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom je rasporedila sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška i to; 773.221,00 KM za podršku preventivnim mjerama radi sprečavanja i ublažavanja elementarne nepogode – grada i za nabavku raketa i ostalih materijalno tehničkih sredstava, te 3.226.779,00 KM za modernizaciju sistema protivgradne odbrane, odnosno za završetak Projekta “Uspostavljanje tehničko-meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite”. U 2022.godini JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske” planira nabavku protivgradnih raketa i meteorološkog reagensa - srebro jodida, izgradnju mreže automatskih protivgradnih stanica, te nabavku ostalih materijalno tehničkih sredstava.

Vlada Republike Srpske na sjednici dala je saglasnost na raspored sredstava za šume u 2022. godini u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma 3.720.000,00 KM, neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera 200.000,00 KM, te na razvoj lovstva u Republici u iznosu od 80.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske na sjednici donijela je Plan izvođenja osnovnih geoloških istraživanja za 2022. godinu, kojim se definišu makroprojekti iz oblasti osnovnih geoloških istraživanja a koji će biti realizovani u skladu sa Dugoročnim programom razvoja osnovnih geoloških istraživanja. Osnovna geološka istraživanja su poslovi od opšteg interesa za Republiku Srpsku a provodi ih Republički zavod za geološka istraživanja.

Vlada Republike Srpske odlučila je da podrži organizaciju Konferencije sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja mladih ekonomista (UMEK). Pomenuta konferencija je nastavak tradicionalne konferencije “Zaposli se – pokreni svoj biznis” koju je UMEK organizovao već nekoliko godina za redom do pandemije prouzrokovane virusom “COVID19”. Prvu konferenciju ovakvog tipa, predstavnici UMEK-a su organizovali 2017. godine.

Ovogodišnja konferencija planirana je da se održi 29. marta u Banjoj Luci. Konferencija će se sastojati iz četiri panel diskusije koje pokrivaju različite oblasti poslovanja i međunarodnih odnosa.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.02.2022.

Naslov: Redakcija