Zastava Srbije

ODRŽANA SJEDNICA KOMPENZACIONOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE

25.02.2021.


Upravni odbor Kompenzacionog Fonda Republike Srpske održao je 13. sjednicu, u Banjaluci, kojom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Radovan Višković.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske prihvatio je Informaciju o aktivnostima vanrednih finansijskih sredstava utrošenih za adaptaciju prostora i nabavke adekvatne opreme za liječenje kovid pacijenata u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 4.489.959,47KM (uračunat PDV-e). Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i Kompenzacioni fond Republike Srpske.

Kako bi se što bolje odgovorilo izazovima pandemije i pružila najbolja zdravstvena zaštita građanima Republike Srpske oboljelim od COVID-19, JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je periodu najintenzivnijeg priliva pacijenata oboljelih od COVID-19, od oktobra prošle godine, bio u situaciji da mora da provede velike organizacione, prostorne i kadrovske promjene, kao i da pokrene procedure javnih nabavki kako bi na vrijeme obezbijedili neophodna sredstva za liječenje oboljelih pacijenata.

Ove nabavke, između ostalog, obuhvatile su nabavku bolničkih kreveta i terapijskih kolica za kovid pacijente Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, nabavku aparata za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) - vještačka pluća za kovid pacijente u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane, nabavku aparata za dezinfekciju prostora u kovid odjeljenjima (mobilni uređaj sa 360° senzorom za tačan automatski izračun doze UV-C zračenja i trajanja dezinfekcije), nabavku i montažu neophodne opreme za distribuciju kiseonika za kovid pacijente, nabavku dva mobilna RTG uređaja za kovid pacijente, kao i nabavku opreme poput 50 monitora za invanzivni i neinvazivni hemodinamski i respiratorni monitoring, 80 portabilnih aspiracionih pumpi sa priključkom na struju, 50 infuzomata, 100 perfuzora, 1.500 aspiracionih katetera za zatvorenu aspiraciju, 100 maski za neinvazivnu mehaničku ventilaciju, 5.000 jednokratnih crijeva za respirator i 5.000 HME filtera, potrošnog materijala i dva transportna respiratora za potrebe proširenja kapaciteta intenzivne njege za kovid pacijente.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu od 01.11. do 30.11.2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Odobrena je isplata sredstava u ukupnom iznosu od 138.991,19 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona (SARS-CoV-2) po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu 01.11. do 30.11.2020. godine za 48 poslovnih subjekata. Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti resorno ministarstvo.

Takođe, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske prihvatio je Informaciju o potrebi izmirenja obaveza vaspitno-obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj za nabavku higijenskih i dezinfikacionih sredstava, u svrhu obezbjeđenja nesmetanog provođenja nastavnog procesa za vrijeme trajanja pandemije virusa SARS – CoV-2. Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 576.325,42 KM na ime izmirenja obaveza vaspitno-obrazovnih ustanova prema dobavljačima za mjesec decembar 2020. godine, za nabavku higijenskih i dezinfikacionih sredstava.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.02.2021.

Naslov: Redakcija