Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

VLADA RS: Donijeta Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika

25.02.2019.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 9. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odambreno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2019. godinu.

Projekat banjske rehabilitacije za 2019. godinu predviđa upućivanje do 600 ratnih vojnih invalida i članova porodice poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove Republike Srpske, te će u ovu svrhu Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite obezbijediti sredstva u iznosu od 300.000,00 KM.

Realizacijom ovog projekta Ministarstvo iskazuje brigu za ratne vojne invalide i članove porodica poginulih boraca Odambreno-otadžbinskog rata Republike Srpske, kao članove društva koji su dali najveći doprinos u odbrani Republike Srpske.

Ministarstvo je svake godine, počev od 2005. godine, organizovalo i provodilo banjsku rehabilitaciju, i do 2018. godine je kroz ovaj vid rehabilitacije prošlo 7.658 korisnika.

Za ovaj projekt, u navedenom periodu, ukupno je utrošeno 3.940.566,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u ukupnom iznosu od 1.445.000,00 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 818 radnika iz 41 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se na sljedeći način:

Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 1.445.000,00 KM, od čega je iznos od 951.121,94 KM za izmirenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća AD Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja, a iznos od 493.878,06 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 65 radnika iz 41 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO RS do 31.12.2018. godine, u skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske od 11.01.2018. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Od 2004. do 2018. godine kroz realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla zbrinuto je ukupno 62.427 radnika iz 555 preduzeća. Vlada Republike Srpske, za realizaciju ovog projekta, izdvojila je ukupno 186.952.303 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, sa zaključkom u kojem je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske zadužena da uputi inicijativu Savjetu ministara BiH za utvrđivanje odgovornosti direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH zbog opstrukcije procesa akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.

U višemjesečnoj korespondenciji sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH ukazivalo se na složenost situacije u oblasti akreditacije u BiH, koja može da proizvede vrlo štetne posljedice po studente, visokoškolske ustanove i građane, nužnost stavljanja u prvi plan očekivanja studenata i drugih zainteresovanih strana, kao i same svrhe akreditacije koja bi trebalo da omogući prepoznavanje naših ustanova i diploma koje izdaju u međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.

Nažalost, u Agenciji BiH ne postoji dobra volja za prevazilaženje ove situacije, već postoji nastojanje da se zbog nepristajanja Republike Srpske na ucjene za prenos nadležnosti u oblasti akreditacije na nivo BiH, ugrozi cjelokupan sistem visokog obrazovanja Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zaključenju Memoranduma o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Polazeći od Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u želji za daljim razvijanjem i podsticanjem saradnje i uvjerenju da će saradnja u oblasti stipendiranja mladih talenata doprinijeti produbljivanju veza između strana, dogovorile su se da zaključe Memorandum o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata.

Ministarstva će razvijati i podsticati saradnju u oblasti stipendiranja mladih talenata jačanjem partnerstva između Fonda "Dr Milan Jelić" Republike Srpske i Fonda za mlade talente Republike Srbije, te uspostavljanje okvira za održivu saradnju u oblasti praćenja i unapređenja stipendiranja mladih talenata Republike Srpske i Republike Srbije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Projekta razvoja ruralnog poslovanja (IFAD 859 BA).

Projekat razvoja ruralnog poslovanja (IFAD 859 BA) se realizuje od 2016. godine, a predviđeno je da sve projektne aktivnosti budu završene 30. septembra 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 21 milion KM.

Cilj Projekta je pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode za vlastite potrebe, da se transformišu u komercijalne proizvođače, pomoć u razvoju nepoljoprivrednog preduzetničkog sektora za otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima i poboljšanje uslova života na selu izgradnjom i rehabilitacijom tržišne seoske infrastrukture.

Projektno područje obuhvata 20 opština u Republici Srpskoj, koje spadaju u grupu nerazvijenih i izrazito nerazvijenih, a to su: Jezero, Šipovo, Kupres, Mrkonjić Grad, Ribnik, Istočni Drvar, Petrovac, Oštra Luka, Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Petrovo, Pelagićevo, Donji Žabar, Vukosavlje, Šamac, Brod, Derventa i Srbac u kojem živi približno 50,000 seoskih domaćinstava.

Realizacija aktivnosti u okviru projekta se odvijaju u dvije komponente: podrška poslovnim aktivnostima na selu i tržišna infrastruktura na selu.

U okviru prve komponente, u toku je realizacija nabavke razne opreme i mehanizacije, koja će omogućiti članovima udruženja i zadruga da kvalitetnije i brže obavljaju aktivnosti na svojim imanjima.

Kandidovano je ukupno 49 zahtjeva za investicionu podršku proizvođačkim grupama, čija vrijednost se procjenjuje na oko 1.564.513 KM. Ukupan broj korisnika, koji će biti u mogućnosti koristiti nabavljenu opremu procjenjen je na 1500.

U okviru komponente tržišne infrastrukture na selu, sve projektne opštine zajedno sa korisnicima, su kandidovale infrastrukturne podprojekte u dva ciklusa investiranja (u 2017. i 2018. godini) u različitu seosku infrastrukturu. Struktura realizovanih podprojekata pokazuje da je do sada najveći procenat sredstava upotrijebljen za rekonstrukciju i izgradnju seoskih puteva i sistema za vodosnabdijevanje, za šta je na terenu pokazana najveća potreba od strane korisnika. Ukupno raspoloživa sredstva za ovu komponentu iznose oko 13.665.860,00 KM ili oko 682.869.00 KM prosječno po svakoj projektnoj opštini.

Vlade Republike Srpske je stava da se započete projektne aktivnosti, ugovorene po projektnim procedurama do 31.03.2019. godine, mogu završiti i finansirati iz sredstava Vlade Republike Srpske, opština i korisnika, odobrenih za sufinansiranje izgradnje seoske infrastrukture u okviru projekta Razvoja ruralnog poslovanja, najkasnije do 30.09.2019. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Za ovu namjenu Vlada Republike Srpske će obezbijediti 337,016.00 KM.

U ovaj tromjesečni predškolski program ove godine biće uključeno 4.353 djece, što predstavlja oko 45 odsto od ukupnog broja djece u Republici Srpskoj koja u septembru treba da krenu u prvi razred. Program će se realizovati u 39 predškolskih ustanova i 74 osnovne škole širom Srpske.

Program će se izvoditi od 01. marta do 31. maja i trajaće svaki radni dan po tri časa u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta.

Ministarstvo prosvjete i kulutre od 2011. godine organizuje tromjesečni predškolski program za onu djecu koja nisu pohađala predškolsku ustanovu i ovaj program se ostvaruje u predškolskim ustanovama i nekim osnovnim školama, u sredinama u kojima nema predškolskih ustanova, a na osnovu obezbijeđenih sredstava u Budžetu Republike Srpske i drugih izvora finansiranja.

Od 2011. godine kroz ovaj program je prošlo ukupno 33.280 djece, za šta je Vlada Republike Srpske obezbijedila 2.553.442,06 KM.

Program pripreme za djecu pred polazak u školu predstavlja značajan doprinos stvaranju povoljnijih uslova za veliki broj djece kojima je uskraćeno stimulativno i povoljno okruženje za razvoj i učenje i da, kao posebna mjera, pored toga što podstiče kvalitetan razvoj djeteta i što olakšava početak obaveznog školovanja, pruža roditeljima podršku u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti.

Daje se saglasnost na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti za 2019. godinu, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju za naknadu štete za životinje koje su neškodljivo uklonjene (ubijene ili zaklane) prilikom realizacije mjera na suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza i sanaciju žarišta nakon neškodljivog uništavanja zaraženih životinja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 21.02.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772