Zastava Srbije

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA: Bez sankcija za kršenja zakona u RS-u

25.01.2021.


Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su nalaze Analize revizorskih izvještaja jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je od svoga postojanja, revidirala svih 64 jedinica lokalne samouprave, i to minimalno tri puta. U posmatranom desetogodišnjem periodu od 2010. – 2019. godine obavljeno je 239 revizija finansijskih izvještaja.

"Zabrinjava podatak da svega 3% revizorskih izvještaja čine ona sa pozitivnim mišljenjem. Čak 97% revizorskih izvještaja u posmatranom periodu je sa negativnim ili mišljenjem sa rezervom. 73% lokalnih zajednica koje su dobile mišljenje s rezervom potrošile/i su 1.062.927.912 KM ili 80% od ukupnih sredstava svih lokalnih jedinica. Dok je 24% njih sa "negativnim mišljenjem" potrošilo 206.384.994 KM", ukazali su iz CCI-ja.

Jedinice lokalne samouprave koje su dva puta u nizu dobile negativno mišljenje na finansijske izvještaje su: Gacko, Istočni Stari Grad, Kostajnica, Oštra Luka, Ribnik, Trnovo i Ugljevik. Tim povodom, CCI ukazuju na potrebu da lokalni parlamenti, bar jednom godišnje usvajaju informaciju o realizaciji Akcionog plana za otklanjane uočenih nedostataka, kroz realizaciju preporuka.

Najčešće nepravilnosti odnose se na finansijske tokove, budžetska planiranja i izvještavanja, te netransparentan proces nadzora dodijeljenih, odnosno utrošenih sredstava putem transfera. Pored kršenja Zakona o budžetskom sistemu, značajan broj jedinica lokalne samouprave nije postupao u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. CCI upozorili su da zbog učestalih kršenja zakonskih akata i drugih propisa, potrebno je što hitnije prilagoditi već postojeću legislativu, te u skladu sa tim sankcionisati odgovorne na osnovu nalaza u revizorskim izvještajima. Pogotovo bi se to trebalo odnositi na one rukovodioce institucija koji iz godine u godinu ne postupaju u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i regulativom.

Iako je u svojim izvještajima za period 2010. – 2019. godina Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske uputila 1644 preporuke za uklanjanje uočenih nepravilnosti, manje od 33,5% od analiziranih 1550 preporuka je u cijelosti implementirano. CCI upozorili su da ne postoje informacije o tome da bilo ko snosi sankcije zbog propusta u procesima realizacije preporuka.

"Posljedica koje imaju revidirane institucije, koje ne realizuju date preporuke u svrhu unapređenja procesa i otklanjanja uočenih nedostataka, jedino su negativna mišljenja revizora, koja se za određene općine/gradove ponavljaju iz godine u godinu. Tim povodom, CCI ukazuju na potrebu za sankcionisanjem jedinica lokalne samouprave i njihovih izabranih predstavnika. Također nužno je potreban efektivniji pristup u implementaciji revizorskih preporuka, te veća odgovornost lokalnih parlamenata i njihova aktivnija ulogu u razmatranju nalaza i praćenja implementacije revizorskih preporuka. Dodatno, Analizom se ukazuje da postoji značajan prostor da se unaprijedi nivo razumijevanja revizorskih izvještaja od strane Tužilaštva Republike Srpske, sa ciljem da se u narednim godinama, veći broj revizorskih izvještaja, procesuirao od strane Tužilaštva, ako postoje indicije na potencijalnu korupciju", ukazali su iz CCI-ja.

Kako bi cjelokupan proces revizije utjecao na transparentnije, odgovornije i pravilnije trošenje javnih sredstava potrebno je inicirati intenzivniju saradnju svih aktera procesa javne revizije. Veća odgovornost lokalnih jedinica da implementiraju preporuke i uklone nepravilnosti u konačnici bi značajno doprinijela kvalitetu života građana/nki u lokalnim sredinama. Za početak, zadatak je ovo novoizabranih predstavnika vlasti u jedinicama lokalne samouprave, navode u saopćenju iz CCI-ja.

Projekat "Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini" provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.01.2021.

Naslov: Redakcija