Zastava Srbije

UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU I PRIMJENI JEDINSTVENIH KRITERIJA ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA, ODNOSNO SUDSKE NAGODBE O POSTOJANJU ŠTETE, VRSTI I VISINI NAKNADE ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA, ODNOSNO NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE: Ako se zaključivanje Sporazuma o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode temelji na neosnovanom kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom, utvrđen iznos naknade nematerijalne štete u visini od 20 KM za jedan dan neosnovanog kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom

25.01.2021.


Federalna vlada je dopunila Uredbu o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode ("Sl. novine FBiH", br. 6/2013 i 70/2013).

Dodan je novi stav po kojem je, ako se zaključivanje Sporazuma o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode temelji na neosnovanom kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom, utvrđen iznos naknade nematerijalne štete u visini od 20 KM za jedan dan neosnovanog kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.

Uredba je dopunjena jer je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 74/2020) uveden institut kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 21.01.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija