Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA U FBIH: Prijedlog zakona povučen iz parlamentarne procedure

24.10.2023.


Nakon pisanja i ukazivanja na to da su se u Prijedlogu zakona o prijevozu opasnih materija našla dva člana koja nisu inače planirana, a koji bi mogli biti kobni po budžete građana i privrednika, zakon je povučen iz procedure.

Naime, kako je od ranije poznato, razlozi za donošenje Zakona o prijevozu opasnih materija proizašli su iz potrebe da se oblast koja obuhvata prijevoz opasnih materija na jedinstven način uredi na teritoriji Federacije BiH.

Međutim, zbog izmjena koje je neophodno uraditi je donijeta odluka da se zakon povuče iz parlamentarne procedure, a radi dodatnog razmatanja i usaglašavanja.

"Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, radi dodatnog razmatranja i usaglašavanja, povlači iz parlamentarne procedure Prijedlog zakona o prijevozu opasnih materija i amandmane Vlade FBiH na isti", navedeno je u zaključku koji potpisuje premijer Nermin Nikšić.

Inače, ovaj zakon ima cilj da se spriječi opasnost te poveća nadzor i sigurnost saobraćaja u toku prijevoza opasnih materija koje svojim eksplozivnim, samozapaljivim i zapaljivim, isparljivim, otrovnim, zaraznim i radioaktivnim osobinama predstavljaju opasnost za sigurnost ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Sporni članovi koji bi mogli stvoriti dodatne probleme su članovi 6. i 95. prijedloga zakona.

"Radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, materijalnih dobara i sigurnosti saobraćaja, prijevoz opasnih materija klase 3, koje se odnose na naftu i naftne derivate, na teritoriji Federacije BiH do rafinerije i naftnih skladišta (terminala) obavlja se željezničkim saobraćajem, a od naftnih skladišta (terminala) do krajnjeg kupca (stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila) cestovnim saobraćajem, osim ako je ugovorima iz člana 7. ovog zakona druga6ije određeno", navodi se u članu 6.

"Vlada Federacije BiH, na prijedlog Komisije iz člana 91. ovog zakona, donosi propis kojim će se definirati način uplate, visina i raspodjela sigurnosne ekološke takse u skladu sa članom 6. ovog zakona", govori član 95.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.10.2023.

Naslov: Redakcija