Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu RS

24.09.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 138. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, s ciljem preciznijeg definisanja članova Uredbe radi kvalitetnije primjene, a odnosi se na uslove, način, korisnike i postupak za korišćenje sredstava Kompenzacionog fonda.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi proširenja cilja Uredbe koji podrazumijeva pomoć u provođenju mjera prevencije, sprečavanja širenja infekcija virusima, dijagnostifikovanja, liječenja, rehabilitacije i zbrinjavanja lica oboljelih od virusa i postvirusnih rekonvalescenata, te saniranje posljedica nastalih usljed pojave zaraznih bolesti i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2). Predefinisanje cilja Uredbe izvršeno je radi isticanja podjednake važnosti finansiranja preventivnih radnji i mjera u postupku sprečavanja širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona, kao i finansiranja mjera i podsticaja sa ciljem saniranja nastalih posljedica.

Za sprovođenje mjera Vlade Republike Srpske u borbi protiv COVID-a 19, do sredine avgusta je ukupno isplaćeno 308 miliona KM, od kojih iz sredstava Kompenzacionog fonda 145,5 miliona KM.

Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske donesena je 14. maja 2020. godine sa ciljem urgentnog djelovanja na saniranju posljedica i poteškoća koje privreda i javni sektor ima u svom poslovanju, a koje su nastale kao posljedica širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona. Uredbom je propisano osnivanje, status, djelatnost i organizacija Kompenzacionog fonda Republike Srpske, izvori sredstava za pružanje direktne pomoći, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, te javnost rada, izvještavanje i nadzor nad prikupljanjem, dodjelom, odnosno raspoređivanjem sredstava.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u privredi u Republici Srpskoj za 2020. godinu koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva.

Kako se navodi u Informaciji, broj zaposlenih u Republici Srpskoj u 2020. godini je imao trend rasta u periodu 2016-2020. godina, te je u 2020. godini zabilježen najveći broj zaposlenih u Republci Srpskoj od 274.227 zaposlenih lica, što je više za 19.922 zaposlenih u odnosu na 2016. godinu.

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj je u 2020. godini iznosila 956 KM i realno je veća za 6,8% u odnosu na prethodnu godinu, dok je trend rasta plate nastavljen i u 2021. godini, pa je tako prosječna plata u avgustu 2021. godine iznosila 1.025 KM.

Tokom 2020. godine data je podrška privrednim subjektima u periodu pandemije virusa korona na bespovratnoj i kreditnoj osnovi u iznosu od 291,75 miliona KM, od čega je 178,17 miliona KM na bespovratnoj osnovi.

U okviru mjera i aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta u 2021. godini, nastavljeno je s rasterećenjem rada, te je usvojen set zakona kojima je omogućeno povećanje plata svim radnicima. Neoporezivi dio plate je povećan sa 500 na 700 KM, te je omogućena refundacija 100% bruto plate za radnice koje ostvaruju naknadu u periodu korišćenja porodiljskog odsustva.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o kapitalnim ulaganjima i sredstvima za kapitalne investicije Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” i zahtjevu za podršku i dodjelu sredstava za kapitalne investicije za realizaciju projekta “Ortopedska hirurgija”.

Vlada Republike Srpske je dala saglasnost da se u Budžetu Republike Srpske za 2022. i 2023. godinu, obezbijede finansijska sredstva u iznosu od po 10.000.000,00 KM za svaku godinu, za realizaciju ovog projekta.

Vlada Republike Srpske zadužila je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” da pribavi neophodnu investiciono-tehničku dokumentaciju i provede postupak javne nabavke radova i nabavku medicinske i nemedicinske opreme i namještaja.

Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju u Zavodu je lider u endoprotetici kuka i koljena, te artroskopskim rekonstrukcijama ligamenata koljena i ramena, sa značajnom regionalnom pozicijom. Značajna je sprega sa programom rehabilitacije operisanih pacijenata. Broj zahvata je svake godine u porastu što uslovljava i bolju opremljenost ortopedske hirurgije i te dodatne potrebe za prostorom, s obzirom da trenutni smještajni kapaciteti nisu dovoljni.

Sadašnji prostor Odjeljenja za ortopedsku hirurgiju na lokalitetu Trapisti, svojim prostornim i drugim kapacitetima, ne može u potpunosti zadovoljiti kompletne usluge pacijentima.

S obzirom na vrijednost ove investicije i finansijske mogućnosti Zavoda, Zavod se opredijelio za rekonstrukciju i dogradnju hotela “Slateks”. Cjelokupan projekat je planiran kroz više faza, a ukupna vrijednost investicije je 38.000.000,00 KM, od kojih će dio sredstava samostalno obezbijediti Zavod.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.09.2021.

Naslov: Redakcija