Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA: Propisivanje obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova

24.09.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti od požara.

Budući da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova kontinuirano vrši analiza i vrednovanje propisa iz djelokruga Ministarstva, to je praćenje efekata primjene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012) u praksi ukazalo na potrebu za donošenjem novog Zakona kako bi se efikasnije i lakše ostvarili predviđeni ciljevi.

Konkretno, razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti od požara odnose se na neophodnost propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, propisivanje obaveze jedinicama lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara, kao i funkcionalniji način raspodjele prikupljenih sredstava za opremanje i obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Takođe, uvidjela se potreba da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, naročito imajući u vidu da vatrogasci ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.09.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija