Zastava Srbije

ODLUKA O 16. EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE NASTALE U PERIODU RATNIH DEJSTAVA OD 20. MAJA 1992. DO 19. JUNA 1996. GODINE: Obveznice će biti emitovane 1. septembra 2022. godine sa rokom dospijeća od 13 godina od dana emisije, periodom odgode isplate glavnice od tri godine, godišnjom kamatnom stopom od 1,5%. Otplata glavnice i isplata kamate na neotplaćenu glavnicu vrši se jednom godišnje

24.08.2022.


Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o 16. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, kojom je obuhvaćeno potraživanje za 310 lica u iznosu od 3.299.834 KM.

Obveznice će biti emitovane 1. septembra 2022. godine sa rokom dospijeća od 13 godina od dana emisije, periodom odgode isplate glavnice od tri godine (uračunat u rok otplate), godišnjom kamatnom stopom od 1,5%. Otplata glavnice (10 odsto) i isplata kamate na neotplaćenu glavnicu vrši se jednom godišnje.

Nakon emisije, vlasnici ovih hartija od vrijednosti imaju mogućnost da ih prodaju na berzi i odmah naplate potraživanje po tržišnoj vrijednosti.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je, po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, ukupno izmirilo 371,16 miliona KM, od zakonom projektovanog maksimalnog iznosa do 600 miliona KM.

Do sada je izvršeno 15 emisija obveznica u ukupnom iznosu od 450,70 miliona KM, po osnovu kojih je izmireno 301,63 miliona KM na ime otplate dospjele glavnice, a po osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava i Planom isplate obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, koje se izmiruju u gotovini, isplaćeno je ukupno 69,53 miliona KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.08.2022.

Naslov: Redakcija