Zastava Srbije

VIJEĆE NARODA RS: Nema saglasnosti o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odluka na Ustavnom sudu

24.07.2020.


Peta sjednica Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata održana je u srijedu, 22. jula 2020. godine.

Na sjednici Zajedničke komisije razmatran je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, broj: 02/1-021-576/20 od 18. juna 2020. godine, u vezi sa procedurom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predviđenom članom 70. Ustava Republike Srpske, dopunjenog Amandmanom LXXVII, koju je pokrenuo Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Budući da na sjednici nije postignuta saglasnost u pogledu razmatranog zakona, pitanje je proslijeđeno Ustavnom sudu Republike Srpske radi donošenja konačne odluke o tome da li se predmetni zakon odnosi na vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.


IZVOR: Vebsajt Vijeća naroda Republike Srpske, 22.07.2020.

Naslov: Redakcija