Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE I ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA KOJE PRIJAVLJUJU KORUPCIJU U INSTITUCIJAMA BIH: Predložene izmjene i dopune zakona bi trebalo da doprinesu efektivnijem i efikasnijem radu Agencije, čije bi rezultate na kraju trebalo da osjete građani BiH

24.07.2017.


Žalbe rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH na zakon kojim je definisan njen rad urodile su plodom, jer bi svjetlost dana uskoro trebalo da ugledaju nova zakonska rješenja.

Predstavnici agencije su početkom godine na sastanku sa članovima parlamentarne komisije zadužene za praćenje njenog rada iznijeli niz primjedbi na postojeće zakone. Poslije toga su uslijedili razgovori o izmjenama i dopunama zakona s ciljem da institucije budu faktički primorane da sarađuju sa agencijom, ali i da bi agencija znala šta da radi sa prijavama za korupciju koje stižu na njenu adresu.

- Agencija je sačinila prijedloge izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Predložene izmjene i dopune zakona bi trebalo da doprinesu efektivnijem i efikasnijem radu, čije bi rezultate na kraju trebalo da osjete oni zbog kojih je ova agencija i formirana, a to su građani BiH. Očekujemo da izmjene i dopune zakona dobiju podršku komisije i da ih nakon toga usvoje oba doma Parlamenta BiH - rekao je direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Hasim Šabotić.

Najveće glavobolje zaposlenima u agenciji trenutno zadaju nedorečenosti dijela zakona u kojem je navedeno da su sve institucije obavezne da sarađuju sa njima, a da pri tome nije definisano šta će se dogoditi ako to odbiju.

- U zakonu je navedeno da je nešto obavezno, ali ne postoji mehanizam koji obavezuje institucije da postupe prema tom članu zakona - istakli su u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Nedorečenosti ima i u dijelu zakona koji tretira postupanje na osnovu prijava korupcije koje dobije agencija. U zakonu je navedeno da agencija postupa na osnovu prijava sa indicijama koruptivnog ponašanja, ali nigdje nije navedeno na koji način i šta konkretno treba da preduzme kada dobije prijave. Agencija nema ni način da dobije povratne informacije o tome šta je urađeno na osnovu prijava proslijeđenih nadležnim institucijama.

Predložene izmjene zakona biće razmatrane na sjednici Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 27. jula, a ako dobiju zeleno svjetlo, biće upućene na usvajanje u Parlament BiH.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije lani je primila 139 prijava korupcije, a neke od njih su obradili i proslijedili nadležnim institucijama.

Rukovodstvo agencije je posebno apostrofiralo paradoks koji je pokazao i izvještaj o njihovom radu za 2016. godinu u kojem je navedeno da su ispunili sve obaveze, a podaci sa terena ukazuju na to da je stopa korupcije na istom ili čak na višem nivou nego ranije.

Šta sve treba regulisati izmjenama zakona

- Definisati šta uraditi u slučaju da institucije odbiju da sarađuju sa agencijom

- Utvrditi mehanizam koji obavezuje institucije da postupe prema članu zakona

- Definisati na koji način i šta konkretno agencija treba da preduzme kada dobije prijave.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 23.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772