Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

STRUKTURALNI DIJALOG O REFORMI PRAVOSUĐA IZMEĐU EU I BIH: Utvrditi krivično-pravnu nadležnost Suda BiH

24.07.2017.


U Banjoj Luci, 20. jula 2017. godine je održan sastanak u okviru Strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa između EU i BiH na kojem je razgovarano o definisanju krivično-pravne nadležnosti Suda BiH.

Navedenom sastanku su prisustvovali predstavnici Evropske Komisije koje je predvodila Henoveva Ruiz Kalavera, te ministar pravde BiH Josip Grubeša i zamjenik ministra Nezir Pivić, ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, predsjednik VSTS BiH Milan Tegeltija i sekretar ministra pravde FBiH Ašja Sofić.

Učesnici sastanka su se usaglasili da se krivično-pravna nadležnost Suda BiH definiše u cilju poštovanja principa pravne sigurnosti, efikasnosti u radu kao i harmonizacije sa pravom EU.

Prijedlog iznesen od strane eksperata EU je da se krivično-pravna nadležnost Suda BiH definiše uvažavajući standarde koje predviđa član 83. Sporazuma o EU, koji će ujedno biti osnova za učesnike Strukturalnog dijaloga, kako bi se utvrdila i precizirala krivično-pravna nadležnost Suda BiH, uz striktno poštovanje ustavnih pozicija entiteta i Brčko Distrikta BiH u ustavno-pravnoj strukturi BiH.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 20.7.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772