Zastava Srbije

HRVATSKA NE ODUSTAJE OD GRADNJE ODLAGALIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NA TRGOVSKOJ GORI: Šta je strategija pravne zaštite BiH zbog Trgovske gore?

24.06.2022.


- Hrvatska ne odustaje od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori i ono što Bosna i Hercegovina mora jeste pripremiti zahtjev za pokretanje tužbe pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Drugi način ne vidim.

Ovo je kazao Jasmin Emrić, član Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina se protivi ovoj izgradnji i odlaganju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori jer bi to prouzročilo brojne probleme kada je u pitanju utjecaj na stanovništvo i okoliš u Bosni i Hercegovini.

Povod zbog kojeg smo kontaktirali Emrića jeste dokument pod nazivom Nacrt strategije prave zaštite interesa BiH u vezi s pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koji je nedavno upućen u Parlament BiH iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

U ovom dokumentu na nekih desetak stranica se navode aktivnosti koje su poduzimane od 2015. godine i akti koji su donošeni kako u BiH, tako i u Hrvatskoj i dalje, no ostalo je nejasno šta je zapravo naša strategija pravne zaštite.

Dokument je upućen 10. juna i u njemu se od Parlamenta BiH traži da upravo do 10. juna dostavi svoje mišljenje. Navedeno je da je u pitanju radni materijal.

Iz Pravnog tima formiranog prije dvije godine da sačini strategiju pojasnili su nam da "prava" strategija ima oko stotinu stranica i u fazi je tehničke obrade te još nije dostupna, a ovo što je stiglo u Parlament je jedan interni izvod.

Emrić je naveo da nije još pročitao dokument koji je upućen Parlamentarnoj skupštini BiH, ali da je situacija jasna.

- Potrošili smo sve vrijeme, nije se moglo riješiti bilateralnim putem i dogovorm s Hrvatskom da odustanu od izgradnje na Trgovskoj gori. Oni idu dalje, ne odustaju. U fazi su istraga, vodoistrage se određene rade, ispituju podzemne vode. U ozbiljnoj su fazi i idu ka cilju da uspostave taj centar. BiH sada treba poduzeti sve što ima na raposlaganju, a to je Konvencija o procjeni okolinskih utjecaja u prekograničnom kontekstu (Espoo), i pokrenuti instrumente koje ona nudi kada su u pitanju ovakvi sporovi, a ovo jeste spor. Mora se pripremiti zahtjev za pokretanje tužbe – dodao je Emrić.

Istakao je da Hrvatska nije prihvatila BiH kao stranu, te da je BiH bila uskraćena za mnoge informacije.

- U skladu sa direktivama i konvencijama EU-a, ali i međunarodnim aktima, mi moramo zaštititi naše građane u sjeverozapadnom dijelu BiH. U pitanju je zdravlje stanovništva, to je stalna sigurnosna prijetnja. Međunarodni dokumenti i Espoo konvencija su na našoj strani i ako ih budemo znali iskoristiti, očekujem pozitivan ishod – kazao je Emrić.

U dokumentu koji je upućen u Parlament BiH je između ostalog navedeno da iz Evropske komisije smatraju da je najbolje da se sve riješi bilateralnim dijalogom, te da ne mogu ništa poduzeti dok ih Hrvatska ne obavijesti da je Trgovska gora konačna lokacija.


IZVOR: Vebsajt Faktor, M.R.S., 22.06.2022.

Naslov: Redakcija