Zastava Srbije

REKORDAN BROJ POLITIČKIH SUBJEKATA NA OPĆIM IZBORIMA: Redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću CIK BiH utvrdit će žrijebom do 21. jula

24.06.2022.


Do sada je ovjereno 145 političkih subjekata za opće izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 2. oktobar 2022. godine, a na glasačkom listiću će se naći 137, rečeno je na konferenciji za medije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) održane u srijedu u Sarajevu.

Predsjednik CIK BiH Suad Arnautović u uvodnom obraćanju kazao je kako je CIK BiH okončala proces ovjere političkih subjekata.

”Ovjereno je 145 političkih subjekata, od toga 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija za učešće na općim izborima ove godine. Međutim, na glasačkom listiću će se naći ukupno 137 političkih subjekata, jer ime političke stranke koja samo u okviru koalicije učestvuje na izborima, neće se naći na glasačkom listiću“, rekao je Arnautović.

Dodao je kako je ovo preliminarni podatak jer ne znaju hoće li svi politički subjekti imati i ovjerene kandidatske liste.

Poređenja radi, na općim izborima 2018. godine učestvovalo je ukupno 128 političkih subjekata, od toga 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 neovisna kandidata.

Redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću CIK BiH utvrdit će žrijebom do 21. jula 2022. godine.

Napomenuo je da koalicija ima status političke stranke u izbornom procesu od dana ovjere za učešće na izborima koalicije do dana ovjere izbornih rezultata.

”Politička stranka se kao član koalicije, ne može povući iz ovjerene koalicije sve do ovjere izbornih rezultata“, istakao je Arnautović.

Osvrnuo se i na ovjeru kandidatskih listi kandidata. Rok za podnošenje kandidatskih listi počeo je teći u srijedu i traje do 4. jula do 16 sati.

CIK BIH je za oppće izbore 2018. godine ovjerila oko 7.500 kandidata za učešće na izborima.

”Taj broj će ove godine vjerovatno biti i veći. Kandidat koji se nalazi na kandidatskoj listi mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini unutar granica izborne jedinice za koju se kandidira najkasnije do dana raspisivanja izbora“, kazao je Arnautović.

Dodao je kako se kandidat može kandidirati samo za funkciju u jednoj izbornoj jedinici na bilo kojem nivou vlasti i prijaviti se samo na jednoj listi političke stranke ili koalicije.

Istakao je da nijedno lice koje je na izdržavanju kazne izrečene od Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, Suda BiH, Suda Republike Srpske ili Suda Federacije BiH ili neke druge države, ili lice koje je pod optužnicom, a nije se povinovalo naredbi da se pojavi pred sudom, ne može biti kandidat i imati bilo koju javnu funkciju na teritoriji BiH.

Naglasio je i kako će političkim strankama sada biti olakšano da formiraju i dostave CIK-u kandidatske liste putem aplikacije e-kandidati, što je još jedan korak u procesu digitalizacije izbornog procesa u BiH.

Obavijestio je ovjerene političke stranke i koalicije da na web portalu e-izbori na web stranici CIK BiH putem aplikacije e-kandidati elektronski dostavljaju kandidatske liste uz obavezno dostavljanje potpisane i ovjerene dokumentacije i u štampanoj formi.

Ova aplikacija omogućava političkom subjektu da kreira kandidatsku listu u skladu sa zakonom, odnosno aplikacija upozorava ako kandidati ne ispunjavaju uvjete za kandidiranje ili ako kandidatska lista ne zadovoljava zakonsku zastupljenost spolova na listi ii olakšava posao CIK-u prilikom provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata.

Putem aplikacije e-izbori vrši se i prijavljivanje birača za glasanje izvan BiH. Aplikacija je aktivna od dana raspisivanja izbora, 4. maja, a do sada je nalog elektronski otvorilo 28.099 osoba, od čega je unos podataka završilo 21.403. Do sada je obrađeno 4.587 prijava, od čega uvjete ispunjava 4.046 birača, a nedostatak u prijavi ima 541 osoba. Iz Njemačke su unos podataka završile 5.103, Švedske 2.653, Austrije 1.890, Švicarske 1.751 osoba.

Arnautović se osvrnuo i na izvode iz privremenog biračkog spiska koji su izloženi javnosti u svakoj općini u svrhu izrade konačnih izvoda iz Centralnog biračkog spiska, a izrađeni su po svakoj osnovnoj izbornoj jedinici i svakom biračkom mjestu s prethodnih izbora, a bit će izloženi do 4. jula. Pozvao je javnost na uvid u izložene izvode i da daju primjedbe ukoliko ih imaju.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Federalna, A.A.., 22.06.2022.

Naslov: Redakcija