Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: Odgađa se početak plaćanja naknade za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada

24.06.2021.


Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom odgađa se početak plaćanja naknade za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada jer bi to dodatno opteretilo poslovanje ovdašnjih privrednih subjekata koji već trpe posljedice izazvane pandemijom.

Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić je, obrazlažući ovaj zakon koji je po hitnoj proceduri razmotren u Narodnoj skupštini Republike Srpske, istakla da je njegovim izmjenama planirano da početak te naplate krene od 1. januara naredne godine, uz predviđene izmjene koeficijenata za obračun pomenute naknade.

- To dodatno usklađivanje koeficijenata smo, takođe, usaglasili sa resornim ministarstvom u Federaciji BiH, tako da se ta naknada sa 0,60 KM smanji na 0,12 KM po kilogramu /posebnih kategorija otpada/. Dakle, ta naknada je sada je kod nas niža nego u FBiH, a oni su rekli da će do narednog mjeseca to uskladiti - rekla je Golićeva.

Poslanici vlasti i opozicije su tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda podržali rasterećivanje privrede i rekli da je ovaj zakon značajan u ekološkom, ali i u ekonomskom smislu, jer bi u okviru upravljanja otpadom mogao doprinijeti i osnivanju novih firmi koje se bave određenim vrstama otpada, a time i novom zapošljavanju.

Važećim Zakonom o upravljanju otpadom uređene su vrsta i klasifikacija otpada, planiranje i subjekti upravljanja otpadom, postupak izdavanja dozvola, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom.

Propisano je, između ostalog, da se za proizvedene ili uvezene proizvode, koji poslije upotrebe postaju otpad, plaća naknada za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, te su određeni obveznici plaćanja ove naknade i početak obračunskog perioda za plaćanje.

Odgađanjem početka obračunskog perioda za plaćanje pomenute naknade, doprinosi se zaštiti poslovanja određenog broja poslovnih subjekata u Srpskoj, te je u opštem interesu da se ovaj zakon usvoji što prije, odnosno po hitnom postupku, navodi se u obrazloženju ovog akta.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji je usvojila Narodna skupština 2020. godine propisuje da se za proizvedene ili uvezene proizvode, koji poslije upotrebe postaju otpad, plaća naknada za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, a u svrhu pokrivanja troškova uspostavljanja sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada.

Naknada za posebne kategorije otpada plaća se za baterije i akumulatore, gume za motorna vozila, električne i elektronske proizvode i opremu, mineralna i sintetička ulja i maziva, motorna vozila, plastične kese za nošenje.


IZVOR: Vijesti, 23.06.2021.

Naslov: Redakcija