Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU: Produžen rok za liberalizaciju cijena osiguranja od auto-odgovornosti za period od tri godine

24.06.2020.


Prolongirani su utvrđeni rokovi za uvođenje djelimične i potpune liberalizacije cijena osiguranja od auto-odgovornosti za period od tri godine, nakon što je Vlada RS utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Vlada RS je ovaj prijedlog utvrdila s ciljem očuvanja stabilnosti i povjerenja u tržište osiguranja u uslovima izazvanim posljedicama pandemije virusa korona. Period od tri godine je produžen kako bi se realizacijom ove reformske mjere, koja je implementirana u strateške dokumente RS, u narednom periodu, po stabilizaciji opštih zdravstvenih i ekonomskih neprilika, ostvarili željeni pozitivni efekti na sektor osiguranja usljed posljedica izazvanih virusom korona.

Milomir Durmić, predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava RS, istakao je da je zakonom koji je stupio na snagu 2015. godine predviđeno da će u oktobru ove godine početi s liberalizacijom u više faza.

"Mi smo tražili da se taj rok pomjeri iz više razloga, jer Federacija nije pristupila liberalizaciji kao što je RS. Samim tim imamo problem da na tržištu osiguranja, koje je otvoreno, društva iz FBiH mogu da rade po jednoj tarifi, a osiguravajuća društva iz RS po drugoj tarifi i onda bi tu nastao opšti haos", ukazao je Durmić.

Iz Vlade RS ističu da s obzirom na to da društva za osiguranje, putem filijala, posluju u oba entiteta, postoji potreba za očuvanjem harmonizovanih uslova poslovanja na tržištu osiguranja, a što bi takođe trebalo uzeti u obzir prilikom razmatranja i donošenja predloženog zakona u RS.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dajana Vujatović, 19.06.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija