Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Odbijen veto na rebalans budžeta RS

24.06.2020.


22. juna 2020. godine, u Banjoj Luci su održane sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmeti razmatranja i odlučivanja Vijeća bila su pitanja prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa aktima koje je usvojila Narodna skupština i to: Zaključak o usvajanju Informacije u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH i Zaključci vezani za istu Informaciju; Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor 5c kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka-Doboj, Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor 5c kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka-Doboj, Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor 5c kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka-Doboj i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor 5c kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka-Doboj; Odluka o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku edproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionoce Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, Odluka o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Bukosavlje-Brčko i Brčko-Rača i Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluuke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača. Naposljetetku, Vijeće je cijenilo i prihvatljivost zahtjeva u odnosu na Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju Rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu i Odluku o usvajanju Rebalansa Budžeta Republike Srpske.

Predmeti odlučivanja Vijeća bila su, dakle, pitanja prihvatljivosti navedenih zahtjeva, odnosno postojanje uslova za meritorno raspravljanje i odlučivanje o pitanjima da li je pomenutim aktima Narodne skupštine Republike Srpske povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Odlučujući o prihvatljivosti navedenih zahtjeva, Vijeće je u odnosu na akte koji se tiču odluka u vezi Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor 5c kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka-Doboj, kao i odluka u vezi Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, utvrdilo da su ispunjene procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevima. Vijeće će meritorne odluke o predmetnim zahtjevima donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.

U odnosu na osporene akte Narodne skupštine o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH Vijeće je donijelo rješenje kojim je odlučeno da taj zahtjev nije prihvatljiv. Vijeće je, naime, ocijenilo da iz sadržine osporenih zaključaka proizlazi da se radi o aktima koji ne sadrže pravne norme opšteg karaktera, već da je riječ o aktima kojim se izražava politički stav Narodne skupštine, te da, radi toga, nije nadležno da ih meritorno razmatra u kontekstu povrede vitalnog nacionalnog interesa. Takođe, Vijeće je odlučilo da nije prihvatljiv ni zahtjev koji se tiče rebalansa budžeta Republike Srpske s obzirom na činjenicu da podnosilac nije dostavio obrazloženje zahtjeva o povredi vitalnih nacionalnih interesa što predstavlja procesnu pretpostavku za meritorno odlučivanje o zahtjevu.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 23.06.2020.

Naslov: Redakcija