Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVI KANTONA MORAJU BITI USKLAĐENI SA USTAVOM FBIH


Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović razgovarala je, na njenu inicijativu, s ombudsmenima BiH Jasminkom Džumhur i Ljubinkom Mitrovićem, a zbog činjenice da je uočila kršenje kako individualnih, tako i kolektivnih prava po raznim osnovama u FBiH i RS-u.

Mahmutbegović je nakon tog susreta rekla da je njihova zajednička poruka da se mora prestati s kršenjem prava, te se baviti drugim problemima koji se tiču BiH, a prvenstveno su ekonomske prirode.

- Nažalost, dugo se bavimo problemom jezika, ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, a istovremeno su gorući problemi u državi BiH egzistencijalne prirode. Mislim da je tu, dobrim dijelom, uključena politika. I predizborna kampanja doprinosi tome da se neke stvari koje se podrazumijevaju (a to je poštovanje prava svakog naroda da kaže kojim jezikom želi da govori) ne poštuju - naglasila je.

Ističe da je, nakon što je uočila da postoje kršenja prava po osnovu korištenja službenih jezika prevashodno bosanskog jezika i to ne samo u RS-u nego i na prostoru FBiH (u četiri kantona), pokrenula inicijativu u Domu naroda Parlamenta FBiH za izmjenu kantonalnih ustava gdje postoji kršenje prava na bosanski jezik i kršenje prava na srpski jezik.

- Poduzela sam aktivnosti na usklađivanju ustava kad je u pitanju FBiH, a kad se radi o RS-u čeka se da presuda bude objavljena u Službenim novinama. Onda ćemo, zajedno s ombudsmenima BiH, krenuti u razgovore s predstavnicima Ministarstva u RS-u, da istovremeno rješavamo problem u FBiH kad je u pitanju srpski narod i bošnjački narod u Republici Srpskoj - kaže ona.

Ombudsmen za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur istaknula je da se jezici koriste kao osnova za diskriminaciju i različito tretiranje građana, konstatirala da ustavi kantona moraju biti usklađeni s Ustavom FBiH, ali i podsjetila da i federalni Krivični zakon definira "da je krivično djelo svako onemogućavanje korištenja službenih jezika, odnosno jezika naroda."

Ističe da su s potpredsjednicom FBiH razgovarali i o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i potrebi da to pitanje bude sistemski riješeno i da se uspostave tijela koja će upravljati sistemom izvršenja tih sankcija.

- Povod je bio napad na osobe na izvršenju krivičnih sankcija iz reda srpskog naroda u zeničkom zatvoru i činjenica da je na 143 zatvorenika samo jedna osoba na obezbjeđenju - navela je.

- U FBiH postoji nekoliko sistemskih kršenja ljudskih prava. Traži se prije svega intervencija Vlade FBiH kad se govori o naknadama za žene na porodiljskom dopustu, te u slučaju Instituta za medicinska vještačenja za koji smo rekli da je to izolirani centar moći i potrebne su hitne mjere jer se u toj ustanovi vrše procjene stepena tjelesnog oštećenja osobama s invaliditetom i ne smiju biti predmet čestih manipulacija da se više puta ukidaju rješenja i više puta prolaze isti proces bez mogućnosti sudske zaštite - naglasila je.

Ombudsmen Ljubinko Mitrović ističe njihov dogovor da susrete o raznim temama poput današnjeg i nastave. Odlučeno je da, kako je rekao, moraju raditi zajednički, uvijek kad imaju neki problem. 


Izvor: Vebsajt Vijesti, 23.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772