Zastava Srbije

U PRIPREMI PREDNACRT ZAKONA O ŠUMAMA FBIH

24.05.2024.


Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je konferenciji o šumarstvu u organizaciji KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je saopćeno da je cilj konferencije bio okupiti predstavnike različitih institucija koje imaju uticaj na kreiranje zakonskih regulativa i koje se bave problematikom šumarstva.

Razgovarano je o tekstu zakona o šumama FBiH, kao i o stanju na tržištu, stanju u proizvodnji, te reorganizaciji sektora šumarstva, ali i o izazovima i preprekama sa kojima se sektor šumarstva i drvne industrije susreće, zatim inovacijama u šumarstvu, uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija rada, te proizvodnji biomase i njenoj upotrebi u budućnosti.

- Suočavamo se s izazovima koji zahtijevaju hitno i efikasno djelovanje. Mislim da smo došli do tačke kada bismo svi trebali preuzeti svoj dio odgovornosti upravljanja šumama. Kao federalni ministar, duboko sam svjestan važnosti koju šume imaju za našu zemlju, u ekonomskom i u ekološkom smislu, i stoga sam preuzeo na sebe obavezu da u ovom mandatu kreiramo zakon o šumama, koji je neophodan da bismo sačuvali naše šume - kazao je ministar Hrnjić.

Federalni ministar je naglasio da je jedan od ključnih problema s kojima se suočavamo nedostatak adekvatnog zakonodavnog okvira na nivou Federacije BiH, a koji bi osigurao održivo upravljanje i gospodarenje našim šumama. Dodao je da je aktuelna situacija takva da se zakonske regulative koje se odnose na šumarstvo u BiH nalaze na različitim nivoima vlasti, te da to često stvara konfuziju i administrativne prepreke.

- Prvi put jedna Federalna vlada donosi sveobuhvatan, pravedan i moderan zakon o šumama, jer šume trebaju svima. Potrudili smo se da proces kreiranja ovog zakona bude potpuno transparentan. Na ponuđeni radni materijal zakona o šumama koji je upućen u javnu raspravu, dostavljeni su prijedlozi, primjedbe i sugestije od 68 zainteresiranih strana. U toku je analiza svih dostavljenih prijedloga, međusobna usporedba i ocjena mogućnosti njihove ugradnje u postojeći tekst zakona radi poboljšanja istog. Mi ćemo početkom narednog mjeseca održati konferenciju u Sarajevu na kojoj ćemo prezentirati prednacrt zakona o šumama. Ubijeđen sam da ćemo, uz ovu sinergiju, dobiti novi zakon o šumama u Federaciji BiH – rekao je ministar Hrnjić.

Sastanku su pored predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prisustvovali kantonalni ministri nadležni za oblast šumarstva, predstavnici Federalne uprave za šumarstvo, Federalne šumarske inspekcije i kantonalnih šumarskih inspekcija, zatim Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo, UŠIT-a, te predstavnici Privredne komore FBiH i Kantona Sarajevo, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira, kao i predstavnici realnog sektora koji djeluje u oblasti šumarstva, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i industrije.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.05.2024.

Naslov: Redakcija