Zastava Srbije

PARAGRAF LEX ODRŽAO SAVJETOVANJE RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA I DOPUNE ZAKONA O RADU

24.05.2024.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 23. maja 2024. godine, u Sarajevu, savjetovanje na temu “Radni odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i dopune Zakona o radu”.

Savjetovanje u Sarajevu

Savjetovanje u Sarajevu

Predavači iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalne uprave za inspekcijske poslove obradili su teme:

 • Inspekcijski nadzor,
 • Pripreme poslodavaca za inspekcijski nadzor,
 • Pravilnik o radu,
 • Evidencije kod poslodavca,
 • Personalni dosijei,
 • Ugovor o radu,
 • Plan korištenja godišnjih odmora,
 • Ostvarivanje prava na godišnji odmor,
 • Primjena kolektivnih ugovora i pravilnika o radu,
 • Prijem u javni sektor,
 • Prestanak radnog odnosa,
 • Radni staž i staž osiguranja,
 • Penzijski staž, poseban staž i beneficirani staž,
 • Pravo radnika izabranih i imenovanih na javne funkcije,
 • Zapošljavanje stranaca,
 • Zakon o dopunama Zakona o radu u pogledu rada studenata...

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 23.05.2024.

Naslov: Redakcija