Zastava Srbije

UREDBA O POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZA UVOZ I ODOBRENJA ZA UNUTRAŠNJI PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA FBIH: Resorno federalno ministarstvo će izdavati rješenje kojim daje saglasnost za uvoz fitofarmaceutskih sredstava i rješenje kojim, na period do pet godina ukupno, odobrava unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava

24.05.2022.


Federalna vlada je donijela Uredbu o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava (FFS). Cilj ove uredbe, koja se primjenjuje na prostoru Federacije BiH, jeste kontrola uvoza i stavljanja na tržište FFS-a.

Na osnovu ove uredbe, resorno federalno ministarstvo će izdavati rješenje kojim daje saglasnost za uvoz fitofarmaceutskih sredstava i rješenje kojim, na period do pet godina ukupno, odobrava unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava. Uredba propisuje uspostavu Liste fitofarmaceutskih sredstava koja imaju odobren unutrašnji promet u FBiH, a koja bi bila postavljena na web stranicu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i uvijek dostupna uvoznicima, distributerima, korisnicima-poljoprivrednicima i cjelokupnoj zainteresovanoj javnosti.

Ministarstvo je obrazložilo da se razlog za donošenje Uredbe ogleda u tome što od donošenja državnog Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima 2004. godine nikad nije uspostavljena Jedinstvena registracija fitofarmaceutskih sredstava na nivou BiH, koju je trebala uspostaviti i voditi Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja BiH. U međuvremenu je u Republici Srpskoj 2009. godine donesen Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i uspostavljena registracija sredstava za zaštitu bilja na nivou RS.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva također je istaklo da se u svim poslovima koji se tiču fitofarmaceutskih sredstava primjenjuje u potpunosti Zakon o FFS Bosne i Hercegovine, osim u dijelu koji se odnosi na donošenje rješenja kojima se daje saglasnost za uvoz i odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet FFS, kada primjenjuje Zakon SFRJ o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju koji se u skladu s članom IX 5. (1) Ustava Federacije BiH primjenjuju kao federalni propisi, a sve to zbog nepostojanja Jedinstvenog registra FFS na nivou države BiH.

Sa druge strane, kako su obrazložili iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uvoznici i distributeri u RS imaju povlašteniji položaj u odnosu na FBiH s obzirom na to da se fitofarmaceutska sredstva registruju na period od nekoliko godina i uvoznici uvoze takva sredstva tokom trajanja registracije bez ikakvih prepreka. Uvoznici u FBiH za svaki uvoz podnose dodatno i zahtjev za unutrašnji promet koji može važiti najduže godinu dana od donošenja, što prouzrokuje dodatne troškove i uvoznicima i administraciji. Iz ovih razloga pojedini strani proizvođači FFS odlučuju se za saradnju sa uvoznicima registrovanim u Republici Srpskoj (gdje postoji uspostavljen Registar FFS) i takva sredstva se mogu slobodno distribuirati i na područje cijele BiH. S obzirom da fitofarmaceutska sredstva predstavljaju vrlo osjetljivu oblast, jer se radi o hemikalijama - otrovima, nužna je uspostava Liste fitofarmaceutskih sredstava koja imaju odobren unutrašnji promet u FBiH kako bi u potpunosti bila stavljena pod kontrolu, što je upravo glavni cilj Uredbe.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 19.05.2022.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija