Zastava Srbije

IZMJENE ZAKONSKIH PROPISA U SRPSKOJ U OBLASTI ZDRAVSTVA

24.05.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske kojim se nastoji bolje urediti sistem zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite. Jedan od razloga za donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti je i usklađivanje sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj sa sistemom zdravstvene zaštite u zemljama Evropske unije. Potreba za novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti proističe i iz neminovnosti usklađivanja zakonskih rješenja u ovoj oblasti sa strateškim i razvojnim dokumentima, koji su doneseni nakon stupanja na snagu važećeg Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojim se nastoji bolje urediti sistem zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj, u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvenog osiguranja Evropske unije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama, u skladu sa potrebom za boljim uređivanjem medicinske i zdravstvene dokumentacije, kao i sistema evidencija, izvještavanja i korišćenja medicinskih i zdravstvenih podataka i informacija. Odredbama novog Zakona utvrđena je primjena rješenja koja omogućavaju digitalizaciju pružanja zdravstvenih usluga i osnova je za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u budućem razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim će se poboljšati zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, poboljšanjem nadzora nad pojavom zaraznih bolesti koje se dodaju na listu zaraznih bolesti i stanja značajnih za epidemiološki nadzor. Omogućiće se dostupnost vakcine protiv humanog papiloma virusa i održati dostupnost vakcine protiv COVID-19. Vakcina protiv humanog papiloma virusa i vakcina protiv COVID-19 uvode se kao preporučene vakcine, s namjerom da budu dostupne licima kojima vakcinaciju preporuči doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine ili licima koja vakcinu traže na lični zahtjev.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.05.2022.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija